KROHNE – Oświadczenie o ochronie danych osobowych i informacji wg art. 13 RODO

Informujemy, że ochrona Twojej prywatności jest dla nas - firmy KROHNE - ważna. Staramy się dokładnie informować, jak wykorzystujemy informacje nabyte w czasie użytkowania naszej strony. Mając dostęp lub używając naszej strony, zgadzasz się na zasady i warunki związane z ochroną prywatności, zrzeczeniem się oraz oświadczeniami. W przypadku nie wyrażenia zgody na zasady i warunki, o których mowa, prosimy o niekorzystanie z naszej strony.

Uzyskanie dostępu do naszej strony lub uzyskanie informacji swobodnie dostępnych dla odwiedzających nie wymaga podania danych osobowych. Jednakże, dla pełnego wykorzystania naszych usług - tzn. dla skonfigurowania produktu wg specyfikacji oraz zakupienia produktu w e-sklepie - konieczna jest rejestracja.

W przypadku rejestracji, użytkownik zostaje poproszony o podanie adresu e-mail i innych informacji koniecznych do obróbki zamówienia. Za wyjątkiem innych sytuacji podanych w tym dokumencie, nie przekazujemy tych informacji stronom trzecim.

Jesteśmy zobowiązani do utrzymania zaufania naszych użytkowników. W przypadku jakichkolwiek pytań lub kwestii dotyczących polityki prywatności lub ochrony dostarczonych danych - prosimy o kontakt z nami.

Posługiwanie się danymi

Zachowujemy wszelką informację dobrowolnie przekazaną podczas użytkowania naszej strony ("Dane od użytkownika"). Nie ma obowiązku podawania jakichkolwiek danych, o które użytkownik jest proszony podczas wykorzystywania funkcjonalności naszej strony, jednak należy mieć świadomość, że brak pewnych informacji może uniemożliwić wykorzystanie niektórych funkcjonalności lub może uniemożliwić złożenie zamówienia w e-sklepie.

Wykorzystujemy dane od użytkownika dla celów obsługi zamówień, odpowiedzi na pytanie lub prośbę oraz dla poprawy i personalizacji procesu komunikowania się. Za wyjątkiem niższej podanej sytuacji, nie sprzedajemy, nie rozprowadzamy i nie przekazujemy do stron trzecich żadnych danych otrzymanych od użytkownika - utrzymujemy je w tajemnicy.

W celu wypełnienia formularza zamówienia w e-sklepie oraz w celu optymalizacji usługi, rościmy sobie prawo do udostępnienia danych od użytkownika naszym podmiotom zależnym i filiom naszej firmy, dostawcom, pośrednikom, dilerom naszych produktów, wywiadowniom gospodarczym i podmiotom zapobiegającym nadużyciom gospodarczym, jednostkom zapewniającym nam obsługę sieciową (w tym tej strony) oraz innym osobom lub podmiotom, którym musimy udostępnić dane od użytkownika z punktu widzenia prawa. Możemy także udostępnić dane od użytkownika przewoźnikom lub innym osobom i organizacjom związanym z procesem dostawy i obsługi zamówienia. Rościmy sobie prawo do przekazania danych od użytkownika w związku ze sprzedażą lub transferem naszych interesów lub aktywów.

Subskrypcja biuletynu informacyjnego

Firma KROHNE udostępnia różne bezpłatne biuletyny. Aby zasubskrybować nasze biuletyny informacyjne, potrzebujemy potwierdzenia użytkownika, że jest on właścicielem podanego adresu e-mail i że wyraża zgodę na otrzymywanie biuletynów. Dane te są gromadzone wyłącznie w celu umożliwienia wysyłania biuletynów informacyjnych i udokumentowania naszej autoryzacji w tym zakresie.

Podczas rejestracji użytkownik otrzymuje wiadomość e-mail z linkiem potwierdzającym. Dane nie są udostępniane stronom trzecim. Subskrypcja biuletynu informacyjnego i zgoda na przechowywanie adresu e-mail mogą zostać w każdej chwili cofnięte. Na potrzeby celów statystycznych anonimowo śledzimy łącza. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt pocztą elektroniczną pod adresem: newsletter.PL@krohne.com

Pliki cookie

Pliki cookie pomagają w personalizacji dalszych odwiedzin na naszej stronie oraz w dostarczeniu funkcjonalności potencjalnie interesujących dla indywidualnego użytkownika. Pliki cookie umożliwiają także rezygnację z prośby o rejestrację lub z potrzeby ponownego podawania hasła dostępowego.

Większość przeglądarek internetowych informuje o sposobach uniknięcia, modyfikacji i/lub identyfikacji i usunięcia plików cookie. Użytkownik może swobodnie usuwać ze swojego dysku nasze pliki cookie. Jednakże przyszłe wizyty na naszej stronie mogą być mniej spersonalizowane i wygodne.

etracker

Firma KROHNE korzysta z usług spółki etracker GmbH z siedzibą w Hamburgu, Niemcy (www.etracker.com) w celu analizy danych użytkowych. Stosujemy pliki cookie w celu przeprowadzania statystycznej analizy korzystania z tej strony internetowej przez odwiedzających, jak również wyświetlania treści lub reklam odpowiednich dla użytkownika. Cookie są małymi plikami tekstowymi przechowywanymi przez przeglądarkę internetową na urządzeniu użytkownika. Pliki cookie etracker nie zawierają żadnych informacji umożliwiających identyfikację użytkownika.

Dane generowane przez etracker są przetwarzane i przechowywane przez etracker wyłącznie w Niemczech na zlecenie operatora tej witryny internetowej i w związku z tym podlegają surowym niemieckim i europejskim przepisom oraz standardom dotyczącym ochrony danych. Spółka etracker została w tym zakresie skontrolowana oraz certyfikowana i posiada aprobatę ePrivacyseal w zakresie ochrony danych.

Dane są przetwarzane na podstawie prawnej art. 6(1)(f) lub art. 6, par. 1, lit. f) (uzasadniony interes) ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych (RODO). Naszym uzasadnionym interesem jest optymalizacja oferty on-line oraz witryny internetowej. Ponieważ prywatność osób odwiedzających naszą witrynę jest dla nas bardzo ważna, etracker możliwie najwcześniej zamienia ich adresy IP na postać anonimową oraz przekształca nazwę użytkownika lub identyfikator urządzenia w unikalny klucz, uniemożliwiając jednak identyfikację danej osoby. Spółka etracker nie wykorzystuje tych danych do jakichkolwiek innych celów, nie łączy ich ani nie przekazuje stronom trzecim.

Użytkownik w dowolnej chwili może cofnąć zgodę na przetwarzanie danych. Sprzeciw ten nie wiąże się z jakimikolwiek niekorzystnymi konsekwencjami. Nie wyrażam zgody na przetwarzanie danych osobowych przez spółkę etracker w tej witrynie internetowej.

Więcej informacji dotyczących ochrony danych osobowych możesz znaleźć tu

Pliki cookie na potrzeby reklam i śledzenia konwersji

Pliki cookie na potrzeby reklam i śledzenia konwersji pozwalają innym witrynom na wyświetlanie informacji dostosowanych do oczekiwań użytkowników np. na podstawie ich zainteresowań. Zapobiegają one ponadto ponownemu wyświetlaniu tych samych reklam. Te pliki cookie służą nam do określania skuteczności kampanii reklamowych na podstawie anonimowych lub pseudoanonimowych profili użytkowników, poznania sposobu interakcji użytkowników z reklamami oraz działań użytkowników po zareagowaniu na odpowiednie materiały reklamowe (tzw. „konwersja”).

Usługi (re)marketingowe Google

Dla celów naszych uzasadnionych interesów (tj. analizy, optymalizacji i prowadzenia naszych witryn internetowych w sposób ekonomicznie opłacalny w rozumieniu 6 (1) f. RODO), korzystamy z usług marketingowych i remarketingowych (zwanych dalej „usługi marketingowe Google”) świadczonych przez firmę Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, („Google”).

Firma Google posiada certyfikat zgodności z wymogami ochrony prywatności Privacy Shield, co gwarantuje zgodność z europejskimi przepisami dotyczącymi ochrony danych

(https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

Usługi marketingowe Google pozwalają nam wyświetlać w naszej witrynie i poza nią reklamy dostosowane do zainteresowań użytkowników, umożliwiając tym samym wyświetlanie im tylko tych reklam, które są potencjalnie dostosowane do ich oczekiwań. Stosowana przez nas metoda, określana jako remarketing, obejmuje między innymi wyświetlanie użytkownikom reklam produktów, którymi wykazali oni zainteresowanie w innych witrynach. W tym celu nasze witryny internetowe, a także inne witryny korzystające z usług marketingowych Google, zawierają kod wykonywany bezpośrednio przez Google. Obejmuje on tak zwane znaczniki (re)marketingowe zawarte w witrynie internetowej (niewidoczne pliki obrazów lub kod, określane również jako znaki nawigacyjne - web beacons) Znaczniki te pozwalają na zapisywanie pojedynczych plików cookie (niewielkie pliki) w urządzeniu użytkownika (zamiast tego rozwiązania mogą być również stosowane podobne technologie). Pliki cookie mogą pochodzić z różnych domen, takich jak google.com, invitemedia.com, admeld.com, googlesyndication.com i googleadservices.com. Pliki te zawierają informacje o witrynach odwiedzanych przez użytkownika, klikniętych przez niego ofertach, a także informacje techniczne o przeglądarce, systemie operacyjnym, stronach, za pośrednictwem których użytkownicy odwiedzają witrynę, czasie odwiedzin witryny oraz inne dane dotyczące korzystania z witryn internetowych. Rejestrowany jest także adres IP użytkownika. W zakresie objętym przez usługę Google Analytics adres IP w krajach członkowskich UE oraz innych krajach będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym jest jednak skracany. Pełny adres IP jest przesyłany do serwerów Google na terenie USA i dopiero tam skracany jedynie w wyjątkowych przypadkach. Adres IP nie jest powiązany z danymi użytkownika w ramach ofert lub usług Google. Opisane powyżej informacje mogą być powiązane z podobnymi informacjami pochodzącymi z innych źródeł. Jeśli użytkownik odwiedzi następnie inne witryny, mogą na nich wyświetlać się reklamy dostosowane do jego zainteresowań.

Dane użytkowników są przetwarzane w zakresie usług marketingowych Google w sposób pseudoanonimowy; Google nie przechowuje ani nie przetwarza takich informacji jak imię i nazwisko czy adres e-mail użytkownika, ale przetwarza odpowiednie dane w ramach pseudoanonimowych profili bazujących na plikach cookie. Z perspektywy Google oznacza to, że reklamy nie są dostosowywane lub wyświetlane konkretnemu zidentyfikowanemu użytkownikowi, ale posiadaczowi plików cookie, niezależnie od tego, kto nim jest. Nie ma to jednak zastosowania, gdy użytkownik udzielił Google wyraźnej zgody na przetwarzanie jego danych w niepseudoanonimowy sposób.

Informacje dotyczące użytkowników gromadzone na potrzeby usług marketingowych Google są przekazywane Google i przechowywane na serwerach Google na terenie USA.

Google AdWords

W ramach usługi Google AdWords wykorzystujemy tak zwane śledzenie konwersji. Po kliknięciu reklamy wyświetlanej przez Google zostanie utworzony plik cookie śledzenia konwersji. Cookie są małymi plikami tekstowymi przechowywanymi przez przeglądarkę internetową na urządzeniu użytkownika. Pliki cookie tracą ważność po 30 dniach i nie są używane na potrzeby identyfikacji użytkownika. Gdy użytkownik odwiedzi poszczególne strony tej witryny, a plik cookie nie utracił ważności, Google oraz my dowiemy się, że użytkownik kliknął reklamę i zostanie on przekierowany na tę stronę.

Śledzenie konwersji Google Adwords: w ramach usługi Google AdWords korzystamy także z funkcji śledzenia konwersji. „Konwersja” jest określoną czynnością wykonywaną przez użytkownika (np. zasubskrybowanie biuletynu informacyjnego, zarejestrowanie się w witrynie), taką jak kliknięcie reklamy (w witrynie Google, tzw. Google Ads, lub innej witrynie należącej do sieci reklamowej Google). Informacje gromadzone za pomocą plików cookie funkcji śledzenia konwersji służą do tworzenia statystyk konwersji dla klientów AdWords. Każdy klient korzystający z usługi Google AdWords otrzymuje indywidualny plik cookie. Pliki cookie nie mogą być śledzone przez witryny reklamodawców. Informacje gromadzone za pomocą plików cookie funkcji śledzenia konwersji służą do tworzenia statystyk konwersji dla reklamodawców korzystających z funkcji śledzenia konwersji usługi AdWords. Klienci są informowani o całkowitej liczbie kliknięć reklamy przez użytkowników i przekierowań na stronę zawierającą znacznik funkcji śledzenia konwersji. Nie otrzymują oni jednak informacji umożliwiających zidentyfikowanie użytkowników. Aby wyłączyć reklamy internetowe Google oraz reklamy Google dostosowane do zainteresowań (w ramach sieci reklamowej Google) w przeglądarce, kliknij przycisk „Wyłącz” w adssettings.google.com. Więcej informacji o ustawieniach i prywatności Google można uzyskać pod adresami policies.google.com/privacy i policies.google.com/technologies/ads. Przechowywanie plików cookie funkcji śledzenia konwersji podlega art. 6(1)(f) lub art. 6, par., lit. 1 RODO. Operator witryny internetowej ma uzasadniony interes w analizie zachowania użytkownika w celu zoptymalizowania zarówno witryny, jak i reklam.

Więcej informacji o sposobie wykorzystania danych do celów marketingowych przez Google zamieszczono pod adresem

https://www.google.com/policies/technologies/ads.

Polityka prywatności Google jest dostępna pod adresem

https://www.google.com/policies/privacy.

Aby zrezygnować ze spersonalizowanych reklam wyświetlanych przez usługi marketingowe Google, możesz zmienić preferencje i ustawienia z poziomu następującej strony: www.google.com/ads/preferences

LinkedIn

Funkcja śledzenia konwersji LinkedIn: w naszej witrynie internetowej korzystamy z technologii przeprowadzania analiz i śledzenia konwersji platformy LinkedIn. Ta technologia platformy LinkedIn pozwala na wyświetlanie użytkownikom reklam dostosowanych do ich zainteresowań. Ponadto udostępniamy platformie LinkedIn zbiorcze, anonimowe raporty dotyczące działań związanych z reklamami oraz informacje o sposobie interakcji użytkowników z naszą witryną. Więcej informacji dotyczących polityki prywatności LinkedIn zamieszczono pod adresem https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy#choices-oblig.

Aby wyłączyć funkcję analizy sposobu zachowania w platformie LinkedIn oraz zrezygnować z wyświetlania informacji na podstawie zainteresowań („rezygnacja”), kliknij przycisk „Zrezygnuj na LinkedIn” (dotyczy użytkowników LinkedIn) lub „Zrezygnuj” (pozostali użytkownicy) na następującej stronie:

https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-outs

Ochrona

Wybór pewnych funkcjonalności wymaga podania identyfikatora użytkownika i hasła. Zalecamy ochronę Twego identyfikatora użytkownika i hasła, jak również ochronę komputera lub sieci przed nieautoryzowanym dostępem. Nie posiadamy możliwości ochrony Twojego identyfikatora użytkownika oraz hasła przed nieautoryzowanym dostępem.

Chociaż podjęliśmy stosowne kroki w celu zapewnienia ochrony danych użytkownika, nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa tych danych w dłuższym horyzoncie czasowym. Nie należy wykluczać ryzyka utraty danych użytkownika skutkiem awarii technicznych lub ich kradzieży z naszej bazy danych. Nie ponosimy odpowiedzialności za powyższe jak również inne skutki naruszenia bezpieczeństwa.

Pliki dzienników serwera

Właściciel strony automatycznie gromadzi i przechowuje informacje w tzw. plikach dzienników serwera, które przeglądarka internetowa użytkownika automatycznie przesyła nam. Są to:

  • Informacje o rodzaju przeglądarki i jej wersji
  • Informacje o systemie operacyjnym
  • Adres URL witryny przekierowującej
  • Adres hosta komputera łączącego się z witryną
  • Czas wysłania żądania serwera

Dane te nie mogą zostać powiązane z określonymi osobami. Dane te nie są łączone z innymi źródłami danych. Zastrzegamy sobie prawo do sprawdzenia tych danych z mocą wsteczną, jeśli dowiemy się o konkretnych przesłankach wskazujących na nielegalne użycie.

Szyfrowanie TLS

Aby zapewnić bezpieczeństwo i ochronę poufnych danych, takich jak żądania wysyłane do nas jako operatora witryny, niniejsza witryna korzysta z metody szyfrowania TLS. W przypadku połączeń szyfrowanych w pasku adresu przeglądarki protokół „http: //” zostaje zastąpiony „https: //” i wyświetlany jest symbol kłódki. Szyfrowanie TLS gwarantuje, że dane przekazywane nam przez użytkowników nie mogą zostać odczytane przez strony trzecie.

Dostęp do informacji użytkownika

Informację o danych personalnych lub danych dotyczących Twojej firmy - jakie przechowujemy - możesz uzyskać pod adresem web@krohne.com. W dowolnej chwili możesz zażądać całkowitego usunięcia tych danych.

Modyfikacje związane z ochroną prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania tego zrzeczenia się i oświadczenia oraz naszej polityki prywatności w każdym czasie. Należy okresowo sprawdzać zapisy dotyczące naszego zrzeczenia się, oświadczenia oraz polityki prywatności na okoliczność zmian. Przy niewyrażeniu zgody na te zasady i warunki, prosimy o niekorzystanie z tej strony.

Osoba odpowiedzialna za ochronę danych osobowych

W przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących ochrony danych osobowych bądź chęci cofnięcia pozwolenia na wykorzystywanie danych osobowych do celów reklamowych, marketingowych i badania opinii, prosimy o skontaktowanie się z nami pod następującym adresem:

Siedziba główna grupy KROHNE
KROHNE Messtechnik GmbH
Inspektora ochrony danych
Peter Suhling
Ludwig-Krohne-Str. 5 
47058 Duisburg
Niemcy

E-Mail: datenschutz@krohne.com