Energetyka

Dostępność i bezpieczeństwo w warunkach elastycznego działania

Nowe zrównoważone procesy wytwarzania energii, odzyskiwanie ciepła odpadowego, elastyczność obciążenia i gęstsze sieci energetyczne stawiają przed branżą nowe wyzwania. Firma KROHNE, dzięki kilkudziesięcioletniemu doświadczeniu i ekspertom w dziedzinie energetyki i energetyki jądrowej, może sprostać tym wyzwaniom, oferując produkty, rozwiązania i usługi dostosowane do specyfiki branży. Referencje we wszystkich obszarach, począwszy od odnawialnych źródeł energii, takich jak elektrownie wodne i CSP, spalanie odpadów, elektrownie gazowo-parowe i węglowe, aż po reaktory SMR, pokazują nasze możliwości w tym sektorze przemysłu. Wspieramy procesy wykorzystujące wodór jako magazyn energii i paliwo, a także separację i magazynowanie dwutlenku węgla.

Energetyka (Przegląd)

Wyświetlenie filmu

Nasze usługi obejmują cały zestaw możliwości - od dostawy pojedynczego przetwornika DP do kompletnej realizacji pakietów projektowych, takich jak pełne rozwiązania pomiarowe obejmujące wszystkie fazy projektu, aż do uruchomienia i szkolenia. Szereg unikalnych produktów i rozwiązań dla rynku wytwarzania energii elektrycznej zapewnia korzyści zarówno dla użytkowników końcowych, jak i firm EPC. Nasze usługi obejmują cały zestaw możliwości - od dostawy pojedynczego przetwornika DP do kompletnej realizacji pakietów projektowych, takich jak pełne rozwiązania pomiarowe obejmujące wszystkie fazy projektu, aż do uruchomienia i szkolenia. Szereg unikalnych produktów i rozwiązań branżowych dla rynku wytwarzania energii zapewnia korzyści zarówno dla użytkowników końcowych, jak i firm EPC.

Wydział firmy KROHNE - energetyka

Wydział firmy KROHNE zajmujący się energetyką obsługuje wszystkie procesy wytwarzania energii elektrycznej, za wyjątkiem procesów energetyki jądrowej - od procesów odnawialnych i niskoemisyjnych do technologii kopalnych i dystrybucji ciepła. Usługi rozciągają się od dostawy pojedynczego przetwornika DP aż do kompletnej realizacji pakietów projektowych, takich jak kompleksowe rozwiązania pomiarowe z uwzględnieniem wszystkich faz projektu (aż do uruchomienia i szkolenia). Szereg unikalnych, specyficznych dla danego zastosowania produktów i rozwiązań dla rynku wytwarzania energii oferuje korzyści zarówno dla użytkowników końcowych, jak i dla firm EPC. Dzięki naszej międzynarodowej obecności w ponad 100 krajach miejscowe wsparcie jest dostępne na całym świecie.

KROHNE Power Generation

Germany / Duisburg
Email
Kontakt