Magazynowanie i transport w przemyśle naftowym i gazowym

  • Rozwiązania w zakresie oprzyrządowania i pomiarów dla całego łańcucha wartości w branży naftowej i gazowej
  • Rozliczeniowe rozwiązania pomiarowe dla statków, ciężarówek i kolei
  • Gotowe systemy wykrywania wycieku z rurociągu - bez fałszywych alarmów

Transport i magazynowanie gazu ziemnego i ropy naftowej to główna działalność branży, nazywana czasem segmentem midstream. Załadunek ciężarówki, cysterny kolejowej i statku oznacza zazwyczaj pomiary rozliczeniowe, kiedy produkty zmieniają właściciela. Także w systemie rurociągów, oprzyrządowanie do pomiaru przepływu, ciśnienia i temperatury, jak również analizatory wykorzystywane są do pomiarów rozliczeniowych, a warunki panujące w rurociągu są monitorowane w celu zapewnienia bezpieczeństwa procesu oraz wykrywania nieszczelności.

W centrach magazynowych i dystrybucyjnych procesowe urządzenia pomiarowe instalowane są bezpośrednio w rurociągu lub w zbiorniku magazynowym a systemy bezpieczeństwa gwarantują, że zbiorniki nie będą przepełnione.

Firma KROHNE jest długoletnim dostawcą procesowej aparatury pomiarowej, a także dostarcza kompletne rozwiązania pomiarowe, takie jak rozliczeniowe skidy pomiarowe i analizatory do monitorowania całej transakcji związanej z ropą naftową lub gazem. Rozliczeniowe oprzyrządowanie pomiarowe jest często dostarczane jako pakiet montowany na skidach - stosowane są konfiguracje typu duty-master, gdzie przepływomierz wzorcowy lub prover jest używany do regularnego sprawdzania przepływomierzy roboczych. W odniesieniu do rurociągów firma KROHNE oferuje najnowocześniejszy system wykrywania wycieków z rurociągu, który może być dostarczony w pakiecie wraz z wymaganą aparaturą pomiarową. W instalacjach modernizowanych istniejące oprzyrządowanie może być włączone do tego systemu.

KROHNE - wydział nafty i gazu

Z siedzibą w Duisburgu, w Niemczech, nasz wydział nafty i gazu zajmuje się obsługą klientów w przemyśle naftowym i gazowym w obszarze up-, mid- i downstream. Nasza oferta obejmuje zarówno podstawowe oprzyrządowanie procesowe, jak i w pełni skonstruowane systemy pomiarowe, a także doradztwo inżynierskie w fazie projektowania, aż po uruchomienie i szkolenie na miejscu. Dzięki obecności firmy KROHNE w około 100 krajach, miejscowe wsparcie jest zazwyczaj dostępne niemal od ręki. Dotyczy to zarówno aplikacji obsługiwanych przez urządzenia typowe, jak i zastosowań bardziej wymagających, gdzie konieczne jest jednorazowe rozwiązanie z dedykowaną diagnostyką procesu.

KROHNE Oil & Gas

Germany / Duisburg
Email
Kontakt