Rafinacja to szereg procesów, które przekształcają surową ropę naftową w gotowe produkty: ogólnie rzecz biorąc, określa się ją jako sektor "downstream" przemysłu naftowego. Duży kompleks przemysłowy, który tworzy rafineria, przetwarza ropę naftową za pomocą ciepła, pary, wodoru, wody, chemikaliów i katalizatorów, aby rozdzielić ropę w kilku etapach na różne rodzaje cieczy i gazu - niektóre z nich są wykorzystywane jako paliwo, aby zapewnić potrzebne ciepło i parę. Po wstępnych etapach, w których z ropy wypłukiwane są podstawowe zanieczyszczenia, główny proces wstępnego przetwarzania odbywa się w kolumnie frakcjonującej, która rozdziela ropę na różne frakcje. Frakcje o niższych temperaturach wrzenia wychodzą z górnej części kolumny frakcjonującej, te o wyższych temperaturach wrzenia wychodzą niżej, z boku lub z dna kolumny. Etapy krakowania przekształcają następnie ciężkie frakcje dolne w bardziej użyteczne, lżejsze produkty. Dalsze przetwarzanie usuwa niektóre niepożądane składniki, takie jak siarkowodór i dwutlenek węgla.

Inżynierowie projektujący rafinerie mogą wybierać spośród ponad 200 różnych procesów, aby dopasować je do właściwości ropy naftowej, położenia geograficznego i pożądanej mieszanki produktów nadających się do sprzedaży, zgodnie z wymaganiami rynku. Rafinerie przechowują w zbiornikach różne produkty rafinowane, które są mieszane, aby uzyskać produkty końcowe, takie jak nafta, olej napędowy i benzyna. Dokładne oprzyrządowanie pomiarowe jest ważne dla rafinerii - zapewnia, że produkty mieszane spełniają wymagane specyfikacje, bez użycia zbyt dużej ilości droższych frakcji pochodzących z ropy naftowej (może się to zmieniać w ciągu roku).

Firma KROHNE ma duże doświadczenie jako dostawca rozwiązań pomiarowych dla rafinerii. Dla kluczowych procesów rafineryjnych firma KROHNE opracowała dedykowane oprzyrządowanie do pomiaru przepływu i poziomu, takie jak przepływomierze wirowe i ultradźwiękowe do pomiaru przepływu pary, oraz przepływomierze ultradźwiękowe odpowiednie do trudnych warunków i ekstremalnie wysokich temperatur występujących przy podawaniu ropy naftowej w koksowniku opóźnionym. Przepływomierze masowe Coriolisa z prostą rurą pomiarową oferują wysoką dokładność wymaganą w procesach mieszania oraz stanowią rozwiązanie w zakresie pomiarów fiskalnych w aplikacjach załadunku ciężarówek.

KROHNE - wydział nafty i gazu

Z siedzibą w Duisburgu, w Niemczech, nasz wydział nafty i gazu zajmuje się obsługą klientów w przemyśle naftowym i gazowym w obszarze up-, mid- i downstream. Nasza oferta obejmuje zarówno podstawowe oprzyrządowanie procesowe, jak i w pełni skonstruowane systemy pomiarowe, a także doradztwo inżynierskie w fazie projektowania, aż po uruchomienie i szkolenie na miejscu. Dzięki obecności firmy KROHNE w około 100 krajach, miejscowe wsparcie jest zazwyczaj dostępne niemal od ręki. Dotyczy to zarówno aplikacji obsługiwanych przez urządzenia typowe, jak i zastosowań bardziej wymagających, gdzie konieczne jest jednorazowe rozwiązanie z dedykowaną diagnostyką procesu.

KROHNE Oil & Gas

Germany / Duisburg
Email
Kontakt