Serwis – Serwis techniczny

Jednym z proriorytetów firmy KROHNE jest zapewnienie poprawnego funkcjonowania dostarczonego sprzętu. Z tego względu firma oferuje pełne wsparcie serwisowe, na które składa się w szczególności:

  • Uruchomienie i obsługa urządzenia w miejscu jego użytkowania
  • Naprawa przetwornika w miejscu jego użytkowania
  • Naprawa głowicy pomiarowej
  • Powtórna kalibracja na najbliższym dostępnym stanowisku wzorcującym lub przeprowadzenie kontroli przy użyciu urządzenia testującego MagCheck.
  • Szkolenie użytkowników

Odesłanie urządzenia do firmy KROHNE
W sytuacji, gdy wymagane jest odesłanie urządzenia do firmy KROHNE celem wykonania jego przeglądu lub naprawy, konieczną rzeczą jest dołączenie do wysyłanego urządzenia poprawnie wypełnionego formularza zwrotu.

Obowiązek dołączenia formularza zwrotu wynika z wymogów prawnych, których celem jest niedopuszczenie do przesyłania urządzeń bądź ich podzespołów w sposób, który mógłby narazić na niebezpieczeństwo ludzi lub środowisko. Przykładem tego rodzaju zagrożenia może być przesyłanie urządzenia, w którym znajdują się resztkowe ilości niebezpiecznych substancji.

Bez poprawnie wypełnionego formularza zwrotu urządzenie nie będzie mogło być przyjęte przez producenta!

Please use our online form or download our form in PDF format.