Pomiary i sterowanie w przemyśle procesowym

Akademia KROHNE

Seminarium 25 - 26 maja 2023 w Krakowie

Akademia KROHNE to platforma edukacyjna dedykowana osobom zajmującym się pomiarami procesowymi - a także studentom lub osobom zainteresowanym ogólną problematyką z zakresu miernictwa przemysłowego, które chcą poszerzyć i pogłębić swoją wiedzę i kompetencje.

Wydarzenie kierowane jest przede wszystkim do branży chemicznej i petrochemicznej, energetycznej, hutniczej, wodno - ściekowej; do biur projektów, wykonawców i służb utrzymania ruchu.

Akademia KROHNE umożliwia Państwu bezpośredni dostęp do wiedzy i doświadczenia jednego z wiodących światowych dostawców technologii pomiarów procesowych.

Tematyka wystąpień dotyczy zagadnień specjalistycznych, a wszystkie wystąpienia kładą nacisk na praktyczny aspekt prezentowanej wiedzy.

KROHNE Polska
ul. Przyrodników 1C
80-298 Gdańsk

tel. kom. 604 339 736

E-Mail: m.odya@krohne.com

Program

25.05.2023 Uczestnictwo bezpłatne

08:00 – 10:00

Przyjazd i rejestracja uczestników

10:00 – 10:15

Oficjalne przywitanie

10:15 – 11:30

PipePatrol – System detekcji i lokalizacji wycieku z rurociągu. Najnowocześniejszy na świecie system wykrywania i lokalizacji wycieku z rurociągu, klasy E-RTTM – przeznaczony do ciągłego wewnętrznego monitorowania rurociągów gazu i cieczy

11:30 – 11:50

Przerwa kawowa

11:50 – 12:50

Rozwiązania do pomiaru przepływu w wymagających aplikacjach i w trudnych warunkach eksploatacyjnych (min. ciecze: agresywne chemicznie, ścierne, o dużej lepkości, zapowietrzone, o dużej zawartości ciał stałych; brak prostych odcinków na dolocie i wylocie)

12:50 – 13:10

Przerwa kawowa

13:10 – 14:00

Pomiary ciepła i pomiary dodatkowe w sieciach ciepłowniczych, elektrociepłowniach i obiektach przemysłowych

14:00 – 14:20

Przerwa kawowa

14:20 – 15:00

Pomiar przepływu w częściowo wypełnionych rurociągach. Pomiar ścieków komunalnych i przemysłowych, wód opadowych

15:00 – 15:20

Przerwa kawowa

15:20 – 16:20

Dobra praktyka przy doborze pomiarów przepływu

16:40 – 20:00

Obiad

26.05.2023 Uczestnictwo płatne

09:00 – 14:00

Szkolenie praktyczne – konfiguracja urządzeń pomiarowych

14:00 – 15:30

Obiad

Miejsce wydarzenia

PREMIER KRAKÓW HOTEL
ul. Opolska 14A
31-323 Kraków

Parking dla gości jest bezpłatny

Rezerwacja hotelu

Udział w szkoleniu praktycznym (drugi dzień) jest płatny w kwocie 600 zł netto.

Warunkiem uczestnictwa w drugim dniu jest dokonanie płatności najpóźniej 14 dni roboczych przed rozpoczęciem wydarzenia, na rachunek bankowy nr: 59 1910 1048 2786 2800 4648 0003 (Santander Bank Polska).

Potwierdzenie przelewu uprzejmie prosimy wysłać na adres: m.odya@krohne.com

W przypadku pytań prosimy o kontakt: Magdalena Odya, m.odya@krohne.com, tel. kom. 604 339 736

Email
Kontakt