Aplikacje

Oprzyrządowanie procesowe w praktyce

 • Kompleksowa wiedza o procesach w szerokim zakresie zastosowań przemysłowych
 • Biblioteka aplikacji zawierająca ponad 300 szczegółowych raportów i opisów dotyczących aplikacji
 • Referencje klientów, historie sukcesów i praktyczne przykłady dla wszystkich branż

Filtr

311 aplikacje
Przemysł
Mierzone media
Kategorie produktów
Kategoria rozwiązania
Nr aplikacji
Tytuł
Produkty pokrewne

Pomiar poziomu w produkcji leków do wstrzykiwania

Opis aplikacji | Nauki przyrodnicze

 • Udoskonalone zapewnienie jakości i przejrzystość procesu produkcji roztworów do wstrzykiwania na bazie wody do wstrzykiwania (WFI)
 • Pomiar poziomu radarem falowodowym TDR w procesie dozowania z wymaganiami sanitarnymi
 • Wiarygodne monitorowanie częściowo wrzącego płynu w zbiornikach z mieszadłem

Pomiar powierzchni rozdziału w zbiorniku ścieków

Opis aplikacji | chemia

 • Określenie punktu przełączenia przy separacji wody procesowej i oleju od benzolu i smoły
 • Doposażenie zbiornika na wodę w przetwornik radarowy z falowodem
 • Bezpieczne odprowadzenie wody - bez zanieczyszczenia olejem

Pomiar poziomu osadu w osadnikach wtórnych w miejskiej oczyszczalni ścieków

Opis aplikacji | woda i ścieki

 • Zapobieganie wymywaniu szlamu do ścieków
 • Wysokie bezpieczeństwo eksploatacji dzięki ciągłemu monitorowaniu sedymentacji i granicy faz ścieki / szlam
 • Kompletne rozwiązanie składające się z optycznego (NIR) systemu pomiaru osadu oraz bezprzewodowego systemu transmisji danych

Pomiary dla monitorowania poboru wody z ujęć

Opis aplikacji | woda i ścieki

 • Samowystarczalny energetycznie pomiar przepływu i ciśnienia dla długookresowego monitorowania ujęć
 • Połączone rozwiązanie dla efektywnego zarządzania wodą gruntową

Pomiar poziomu kondensatu w cukrowni

Opis aplikacji | branża spożywcza

 • Pomiar poziomu kondensatu zwrotnego
 • Redukcja stref martwych w procesie
 • Pomiar o wysokiej czułości i wiarygodności

Monitorowanie poziomu oleju w wirówce wypychającej

Opis aplikacji | branża maszynowa

 • Zbiornik oleju (z elementami wewnętrznymi) popychacza hydraulicznego (ze smarowaniem łożysk) - główny podzespół wielostopniowej wirówki wypychającej
 • Ciągły pomiar poziomu radarem falowodowym
 • Wysoki stopień bezpieczeństwa i dostępności instalacji

Wyposażenie instalacji produkcji sera w urządzenia do pomiaru przepływu, poziomu i analizy

Opis aplikacji | branża spożywcza

 • Automatyzacja produkcji wysokiej jakości sera
 • Dostarczanie informacji o różnych procesach - od przyjęcia surowego mleka, przez przygotowanie sera, do sterylizacji i zarządzania ściekami
 • Zarządzanie międzyzakładowym, krajowym projektem - spełnienie na czas wymagań użytkownika

Pomiar poziomu chlorku żelazawego i kwasu chlorowodorowego

Opis aplikacji | chemia

 • Automatyczne zarządzanie zasobami wysoko korozyjnych cieczy
 • Zdalna kontrola zbiorników cylindrycznych przy momocy technologii TDR
 • Parametry aplikacji wymagające części w kontakcie z medium wykonanych z materiałów: Hastelloy i PVDF

System detekcji wycieku ze zdalnym monitorowaniem GPRS

Opis aplikacji | woda i ścieki

 • Pomiar przepływu, IP68 - kontrola zużycia wody
 • Bezprzewodowa transmisja odczytów GPRS - tworzenie profili spożycia
 • Zintegrowany pomiar ciśnienia dla nadmiarowej detekcji wycieku

Pomiar poziomu plastyfikatora DOP w zbiorniku

Opis aplikacji | chemia

 • Magazynowanie surowca organicznego w zbiornikach dostawczych
 • Monitorowanie objętości mieszanego medium przy pomocy technologii radaru falowodowego (TDR)
 • Instalacja w wysokotemperaturowym (HT) środowisku strefy ATEX Strefa 2

Wyposażenie w oprzyrządowanie procesowe systemu oczyszczania wody dla procesu elektrochemicznej obróbki

Opis aplikacji | branża maszynowa

 • Technologia pomiarowa dla systemu fitracji membranowej, pod klucz
 • Szeroki zakres wymagań pomiarowych, w tym dotyczących przepływu, poziomu, ciśnienia, temperatury i analizy

Ochrona przed przepełnieniem w dołach zbiorczych ścieków w elektrowni

Opis aplikacji | energetyka

 • Monitorowanie studni zbiorczych ścieków w elektrowni, do 80°C / 176°F
 • Pomiar poziomu radarem falowodowym - TDR - dla celów automatycznego wypompowywania ścieków
 • Ekonomiczna wymiana wadliwych ciśnieniowych mierników poziomu

Widok 12 z 311

Email
Kontakt