Produkty

Kompletne portfolio metrologicznego oprzyrządowania procesowego

  • Przepływ, poziom, temperatura, ciśnienie, analityka procesowa
  • Urządzenia pomiarowe, czujniki, systemy i akcesoria
  • Szeroki zakres technologii pomiarowych

Filtr

391 produkty
Nazwa produktu
Kategorie produktów
Wymagania przemysłowe
Komunikacja

OPTIFLUX 4400

Przepływomierz elektromagnetyczny dla przyrządowych systemów bezpieczeństwa (SIS), spełniający wymagania dotyczące wysokiej dokładności pomiaru

OPTITEMP TT 12 C

Głowicowy przetwornik temperatury z wejściem RTD lub termoparowym i wyjątkowo kompaktową konstrukcją

OPTITEMP TT 12 R

Przetwornik temperatury na szynę z wejściem RTD lub termoparowym, zaciskiem sprężynowym i kompaktową konstrukcją 6 mm

Panel analizy wody

Wieloparametrowy układ pomiarowy do monitorowania jakości wody

Produkt partnerski KROHNE

TBEN-S2-4IOL

Zestaw do parametryzacji IO-Link - do uruchamiania i konserwacji urządzeń pomiarowych z IO-Link

OPTIFLUX 1050

Przepływomierz elektromagnetyczny dla podstawowych zastosowań z przewodzącymi cieczami

OPTIFLUX 1100

Przepływomierz elektromagnetyczny dla ogólnych zastosowań z przewodzącymi cieczami

OPTIFLUX 1300

Przepływomierz elektromagnetyczny dla aplikacji OEM, systemów dozowania i zwartych skidów

OPTIFLUX 2050

Przepływomierz elektromagnetyczny dla podstawowych aplikacji wodnych i wodno-ściekowych

OPTIFLUX 2100

Przepływomierz elektromagnetyczny dla typowych aplikacji wodnych i wodno-ściekowych

AF-E 400

Przepływomierz elektromagnetyczny dla pomiarów użytkowych i automatyki przemysłowej

OPTIFLUX 2300

Przepływomierz elektromagnetyczny dla zaawansowanych aplikacji wodnych i wodno-ściekowych

TIDALFLUX 2300

Przepływomierz elektromagnetyczny dla aplikacji z częściowym wypełnieniem rury pomiarowej

WATERFLUX 3050

Przepływomierze elektromagnetyczne dla podstawowych aplikacji wodnych

WATERFLUX 3070

Elektromagnetyczny wodomierz do rejonowego opomiarowania wody pitnej oraz do pomiarów rozliczeniowych (CT)

WATERFLUX 3100

Przepływomierz elektromagnetyczny dla typowych aplikacji wodnych

WATERFLUX 3300

Przepływomierz elektromagnetyczny dla zaawansowanych aplikacji wodnych

POWERFLUX 4030

Przepływomierz elektromagnetyczny dla zastosowań nuklearnych

OPTIFLUX 4050

Przepływomierz elektromagnetyczny dla podstawowych zastosowań ze ściernymi i agresywnymi cieczami

FLEXMAG 4050

Elektromagnetyczna głowica pomiarowa dla jednorazowego użycia w aplikacjach biofarmaceutycznych

OPTIFLUX 4100

Przepływomierz elektromagnetyczny dla typowych zastosowań ze ściernymi i agresywnymi cieczami

OPTIFLUX 4300

Przepływomierz elektromagnetyczny dla zaawansowanych aplikacji procesowych i rozliczeniowych (CT)

POWERFLUX 4300

Przepływomierz elektromagnetyczny dla zastosowań nuklearnych

POWERFLUX 5030

Przepływomierz elektromagnetyczny dla zastosowań nuklearnych

OPTIFLUX 5100

Przepływomierz elektromagnetyczny dla wymagających zastosowań ze ściernymi i agresywnymi cieczami

OPTIFLUX 5300

Przepływomierz elektromagnetyczny dla zaawansowanych aplikacji procesowych i wzorcujących

POWERFLUX 5300

Przepływomierz elektromagnetyczny dla zastosowań nuklearnych

BATCHFLUX 5500

Przepływomierz elektromagnetyczny dla wymagających aplikacji objętościowego napełniania w szerokim zakresie rozmiarów pojemników

BATCHFLUX 3100

Przepływomierz elektromagnetyczny dla objętościowego napełniania pojemników o typowych rozmiarach

OPTIFLUX 6050

Przepływomierze elektromagnetyczne dla podstawowych aplikacji higienicznych

OPTIFLUX 6100

Przepływomierze elektromagnetyczne dla typowych zastosowań higienicznych

OPTIFLUX 6300

Przepływomierz elektromagnetyczny dla zaawansowanych aplikacji higienicznych

OPTIFLUX 7300

Przepływomierz elektromagnetyczny dla cieczy o niskiej przewodności (≥0,05 μS/cm)

OPTIMASS 6400

Przepływomierz masowy Coriolisa dla zaawansowanych zastosowań procesowych

OPTIMASS 2400

Przepływomierz masowy Coriolisa dla największych wartości przepływu.

OPTIMASS 7400

Przepływomierz masowy Coriolisa dla zaawansowanych zastosowań procesowych

OPTIMASS 1400

Przepływomierz masowy Coriolisa dla uniwersalnych zastosowań i kontroli procesu

OPTIMASS 3400

Przepływomierz masowy Coriolisa dla niskich wartości przepływu i dozowania

OPTIMASS 7010

Przepływomierz masowy Coriolisa dla zaawansowanych zastosowań i kontroli procesu

OPTIMASS 3010

Przepływomierz masowy Coriolisa dla niskich wartości przepływu i dozowania

OPTIMASS 1010

Przepływomierz masowy Coriolisa dla uniwersalnych zastosowań i kontroli procesu

OPTIBATCH 4011

Przepływomierz dla liniowych i obrotowych napełniarek

OPTIGAS 4010

Przepływomierz masowy Coriolisa dla dystrybutorów gazu

OPTISONIC 3400

Przepływomierz ultradźwiękowy dla cieczy procesowych

OPTISONIC 3400 District Heating

Przepływomierz ultradźwiękowy dla ogrzewania komunalnego

OPTISONIC 4400 HP

Ultradźwiękowy przepływomierz dla cieczy o wysokich ciśnieniach

OPTISONIC 4400 HT

Ultradźwiękowy przepływomierz dla cieczy o wysokich temperaturach

OPTISONIC 6300 P

Przepływomierz ultradźwiękowy dla cieczy do montażu zewnętrznego (clamp-on)


Widok 48 z 391

Email
Kontakt