Energetyka

Nasze usługi obejmują cały zestaw możliwości - od dostawy pojedynczego przetwornika DP do kompletnej realizacji pakietów projektowych, takich jak pełne rozwiązania pomiarowe obejmujące wszystkie fazy projektu, aż do uruchomienia i szkolenia. Szereg unikalnych produktów i rozwiązań dla rynku wytwarzania energii elektrycznej zapewnia korzyści zarówno dla użytkowników końcowych, jak i firm EPC. Nasze usługi obejmują cały zestaw możliwości - od dostawy pojedynczego przetwornika DP do kompletnej realizacji pakietów projektowych, takich jak pełne rozwiązania pomiarowe obejmujące wszystkie fazy projektu, aż do uruchomienia i szkolenia. Szereg unikalnych produktów i rozwiązań branżowych dla rynku wytwarzania energii zapewnia korzyści zarówno dla użytkowników końcowych, jak i firm EPC.

Wydział firmy KROHNE - energetyka

Wydział firmy KROHNE zajmujący się energetyką obsługuje wszystkie procesy wytwarzania energii elektrycznej, za wyjątkiem procesów energetyki jądrowej - od procesów odnawialnych i niskoemisyjnych do technologii kopalnych i dystrybucji ciepła. Usługi rozciągają się od dostawy pojedynczego przetwornika DP aż do kompletnej realizacji pakietów projektowych, takich jak kompleksowe rozwiązania pomiarowe z uwzględnieniem wszystkich faz projektu (aż do uruchomienia i szkolenia). Szereg unikalnych, specyficznych dla danego zastosowania produktów i rozwiązań dla rynku wytwarzania energii oferuje korzyści zarówno dla użytkowników końcowych, jak i dla firm EPC. Dzięki naszej międzynarodowej obecności w ponad 100 krajach miejscowe wsparcie jest dostępne na całym świecie.

KROHNE Power Generation

Germany / Duisburg
Email
Kontakt