Grupa KROHNE

O nas

Grupa KROHNE jest globalnym producentem i dostawcą oprzyrządowania procesowego, rozwiązań pomiarowych i usług w wielu segmentach przemysłu. Założona w 1921 roku z siedzibą główną w Duisburgu w Niemczech, oferuje wsparcie przy realizacji dowolnej wielkości projektów związanych z oprzyrządowaniem pomiarowym w ponad 100 krajach. KROHNE to innowacyjność i najwyższa jakość produktów - firma jest jednym ze światowych liderów rynku w przemyśle procesowym.

KROHNE to niezależna firma rodzinna, w całości należąca do rodziny Rademacher-Dubbick.

Grupa KROHNE - najważniejsze fakty

Holding: Ludwig Krohne GmbH & Co. KG, Duisburg, Niemcy

Dane dotyczące sprzedaży w roku 2022:

Całkowita sprzedaż (w tym joint ventures): 731,1 Mio. EUR

Zatrudnienie: 4059

Zakłady produkcyjne: 15 (w 10 krajach)

Spółki własne i spółki joint venture: 44

Wskaźnik udziału kapitałów własnych w finansowaniu majątku trwałego: 43%

Misja i wartości

Misja KROHNE

"Oferujemy odpowiednie rozwiązania dla procesowych aplikacji pomiarowych naszych klientów na całym świecie"

Osiągamy to poprzez:

 • innowacyjne i wysokiej jakości produkty i usługi

 • wykwalifikowanych i kompetentnych pracowników

 • długoterminowe i niezawodne partnerstwo z naszymi klientami i partnerami

Wartości KROHNE

KROHNE angażuje się na rzecz społeczeństwa, które jest otwarte, pokojowe i oparte na solidarności. Znajduje to odzwierciedlenie w wartościach naszej firmy:

 • Międzynarodowość: nasze istotne zaangażowanie za granicą doprowadziło do tego, że 80% naszych pracowników znajduje się poza granicami Niemiec, dzięki czemu możemy zapewnić wsparcie w pobliżu miejsca działania naszych klientów i partnerów biznesowych.

 • Partnerstwo: dobre i niezawodne partnerstwo z naszymi klientami, dostawcami i kooperantami w biznesie, a także oparta na szacunku relacja z każdym z nich jest ważną podstawą naszej działalności. Wielu z naszych partnerów joint venture to również firmy rodzinne, a partnerstwa te charakteryzują się długotrwałą, międzypokoleniową współpracą.

 • Technologia: ciągły rozwój i wdrażanie nowych technologii zabezpiecza nasze dalsze długookresowe istnienie jako niezależnej firmy.

 • Zrównoważony wzrost: jako firma rodzinna myślimy długofalowo; udziałowcy będący właścicielami firmy są zaangażowani w sprawy pracowników i klientów. Postawiliśmy sobie za cel zapewnienie międzypokoleniowego, zrównoważonego wzrostu.

 • Niezależność: regularnie reinwestujemy ponad 85% zysków i utrzymujemy stosunek kapitałów własnych do aktywów na komfortowym poziomie, co pozwala nam przezwyciężyć trudne czasy i zapewnić niezależność firmy.

 • Partycypacja: umożliwiamy naszym pracownikom udział w procesie podejmowania decyzji, oceniamy ich poprzez stopień współuczestnictwa. Każdy ma możliwość zgłaszania własnych pomysłów, a także ich realizacji.

 • Otwarte podejście do pomysłów i opinii: niezależnie od tego, czy pochodzą one od pracowników, kierownictwa firmy, czy rodziny: cenimy wszystkie pomysły i opinie, nawet jeśli są one nietypowe.

 • Aktywna i otwarta komunikacja: używanie nieformalnego sposobu zwracania się, polskiego "Ty", jest powszechną praktyką oraz częścią naszej kultury korporacyjnej i rozciąga się na całą strukturę przedsiębiorstwa, od członków zarządu po pracowników na hali produkcyjnej.

Email
Kontakt