Rozwiązania pomiarów bezprzewodowych i zdalnych

Zdalna transmisja danych do zastosowań specjalnych

  • Bezpośredni dostęp do zdalnych punktów pomiarowych
  • Bezprzewodowa komunikacja sygnałów i danych pomiarowych
  • Dla wszystkich odległości i rozmiarów sieci

Filtr

6 rozwiązania
Tytuł
Przemysł
Rozwiązania pomiarów bezprzewodowych i zdalnych

Zdalny monitoring studni wodnych bez zasilania

Zasilane bateryjnie rozwiązanie pomiarowe do poboru wody

Monitorowanie zużycia wody pitnej i wykrywanie strat wody

Zasilane bateryjnie rozwiązanie pomiarowe dla sieci wodociągowych

Zdalne monitorowanie przepływu w rejonowych obszarach opomiarowania

Rozwiązanie do pomiaru przepływu z ciągłą bezprzewodową komunikacją danych

Zdalne monitorowanie procesów sedymentacyjnych

Rozwiązanie do monitorowania poziomu osadu z komunikacją bezprzewodową - dla mostów zgarniających (zgarniaczy)

Zdalne monitorowanie poziomu w wieżach ciśnień i przepompowniach

Rozwiązanie do pomiaru poziomu z bezprzewodową transmisją danych na duże odległości

Zdalne monitorowanie dezynfekcji wody pitnej

Rozwiązanie z bezlicencyjnym systemem bezprzewodowym dla aplikacji chlorowania

Email
Kontakt