Pomiar gazu mokrego i przepływu na głowicy odwiertu

Rozwiązania pomiarowe dla lepszego zarządzania złożem

  • Różne rozwiązania dla optymalnego dopasowania do aplikacji
  • Rozwiązanie do pomiaru gazu mokrego oparte na zwężce Venturiego 
  • Rozwiązania oparte na przepływomierzu Coriolisa dla pomiarów jedno- i wielofazowych

Filtr

2 rozwiązania
Tytuł
Przemysł

Pomiar przepływu na głowicy odwiertu

Rozwiązanie oparte na przepływomierzach masowych Coriolisa dla pomiarów jedno- i wielofazowych

  • Dla mieszaniny cieczy i gazu
  • Pomiar ropy netto i zawartości wody
  • Bezpośredni pomiar na głowicy odwiertu
  • Przepływomierz pracuje w szerokim zakresie frakcji gazu oraz w złożonych warunkach przepływu

WGS (Wet Gas Measurement) Pomiar gazu mokrego

Wysoce elastyczne i ekonomiczne rozwiązanie do optymalizacji wydajności odwiertu

  • Układy pomiarowe oparte na zwężce Venturiego dla gazu mokrego (frakcja objętościowa gazu 90...99%)
  • Weryfikacja wydajności odwiertu i zarządzanie odwiertem
  • Inteligentna diagnostyka i monitorowanie błędów systemu
Email
Kontakt