Przepływomierze

Kompletne portfolio urządzeń do pomiaru przepływu objętościowego i masowego oraz do pomiaru gęstości i stężenia

  • Szeroki wybór technologii pomiarowych
  • Dla cieczy, gazów i pary
  • Dla podstawowych i zaawansowanych aplikacji procesowych, pomiarów rozliczeniowych (CT), aplikacji higienicznych oraz Przyrządowych Systemów Bezpieczeństwa

Filtr

73 produkty
Nazwa produktu
Typ przepływomierza
Mierzone media
Wymagania przemysłowe
Komunikacja

OPTIFLUX 4400

Przepływomierz elektromagnetyczny dla przyrządowych systemów bezpieczeństwa (SIS), spełniający wymagania dotyczące wysokiej dokładności pomiaru

OPTIFLUX 1050

Przepływomierz elektromagnetyczny dla podstawowych zastosowań z przewodzącymi cieczami

OPTIFLUX 1100

Przepływomierz elektromagnetyczny dla ogólnych zastosowań z przewodzącymi cieczami

OPTIFLUX 1300

Przepływomierz elektromagnetyczny dla aplikacji OEM, systemów dozowania i zwartych skidów

OPTIFLUX 2050

Przepływomierz elektromagnetyczny dla podstawowych aplikacji wodnych i wodno-ściekowych

OPTIFLUX 2100

Przepływomierz elektromagnetyczny dla typowych aplikacji wodnych i wodno-ściekowych

AF-E 400

Przepływomierz elektromagnetyczny dla pomiarów użytkowych i automatyki przemysłowej

OPTIFLUX 2300

Przepływomierz elektromagnetyczny dla zaawansowanych aplikacji wodnych i wodno-ściekowych

TIDALFLUX 2300

Przepływomierz elektromagnetyczny dla aplikacji z częściowym wypełnieniem rury pomiarowej

WATERFLUX 3050

Przepływomierze elektromagnetyczne dla podstawowych aplikacji wodnych

WATERFLUX 3070

Elektromagnetyczny wodomierz do rejonowego opomiarowania wody pitnej oraz do pomiarów rozliczeniowych (CT)

WATERFLUX 3100

Przepływomierz elektromagnetyczny dla typowych aplikacji wodnych

WATERFLUX 3300

Przepływomierz elektromagnetyczny dla zaawansowanych aplikacji wodnych

POWERFLUX 4030

Przepływomierz elektromagnetyczny dla zastosowań nuklearnych

OPTIFLUX 4050

Przepływomierz elektromagnetyczny dla podstawowych zastosowań ze ściernymi i agresywnymi cieczami

FLEXMAG 4050

Elektromagnetyczna głowica pomiarowa dla jednorazowego użycia w aplikacjach biofarmaceutycznych

OPTIFLUX 4100

Przepływomierz elektromagnetyczny dla typowych zastosowań ze ściernymi i agresywnymi cieczami

OPTIFLUX 4300

Przepływomierz elektromagnetyczny dla zaawansowanych aplikacji procesowych i rozliczeniowych (CT)

POWERFLUX 4300

Przepływomierz elektromagnetyczny dla zastosowań nuklearnych

POWERFLUX 5030

Przepływomierz elektromagnetyczny dla zastosowań nuklearnych

OPTIFLUX 5100

Przepływomierz elektromagnetyczny dla wymagających zastosowań ze ściernymi i agresywnymi cieczami

OPTIFLUX 5300

Przepływomierz elektromagnetyczny dla zaawansowanych aplikacji procesowych i wzorcujących

POWERFLUX 5300

Przepływomierz elektromagnetyczny dla zastosowań nuklearnych

BATCHFLUX 5500

Przepływomierz elektromagnetyczny dla wymagających aplikacji objętościowego napełniania w szerokim zakresie rozmiarów pojemników


Widok 24 z 73

Email
Kontakt