Przepływomierze ultradźwiękowe

Dla procesowych i użytkowych pomiarów, energii oraz aplikacji rozliczeniowych (CT)

 • Wszechstronne portfolio dla gazów, cieczy i pary
 • Wersje wysokotemperaturowe i kriogeniczne, warianty dla wysokich ciśnień i lepkości
 • Różne konstrukcje: od urządzeń clamp-on do przepływomierzy wielościeżkowych

Filtr

12 produkty
Wymagania przemysłowe
Mierzone media
Komunikacja

OPTISONIC 3400

Przepływomierz ultradźwiękowy dla cieczy procesowych

 • Dokładny przepływomierz z 3 ścieżkami pomiarowymi: duży zakres dynamiki, bezobsługowy, brak spadku ciśnienia
 • Wersja kriogeniczna (-200°C/-328°F) i HT (+250°C/+482°F); lepkość do ponad 1000 cSt
 • Kołnierze: DN25…3000 / 1…120", max. PN200 / ASME Cl 1500; również przyłącza spawane
 • 3 x 4…20 mA, HART®, Modbus, FF, Profibus-PA/DP

OPTISONIC 3400 District Heating

Przepływomierz ultradźwiękowy dla ogrzewania komunalnego

 • 3-ścieżkowy miernik energii cieplnej i ogrzewanej wody
 • CT: OIML R75, MID MI-004 (Class 1, 2, 3)
 • Kołnierze: DN25…2000 / 1…80", max. PN40 / ASME Cl 300
 • Max. +180°C / +356°F

OPTISONIC 4400 HP

Ultradźwiękowy przepływomierz dla cieczy o wysokich ciśnieniach

 • 2-ścieżkowy przepływomierz do pomiaru przepływu kondensatu, wody zasilającej, wody natryskowej lub wtrysku wody
 • Ciśnienie robocze do 490 bar / 7107 psi
 • Max. DN1000 / 40", do ASME Cl 4500
 • 3 x 4…20 mA, HART®7, Modbus, FF, Profibus-PA/DP

OPTISONIC 4400 HT

Ultradźwiękowy przepływomierz dla cieczy o wysokich temperaturach

 • 2-ścieżkowy przepływomierz do pomiaru przepływu oleju grzewczego, wody zasilającej boiler, gorących mediów zasilających w rafineriach
 • Do +600°C / +1112°F
 • Kołnierze: max. DN1000 / 40"
 • 3 x 4…20 mA, HART®7, Modbus, FF, Profibus-PA/DP

OPTISONIC 6300 P

Przepływomierz ultradźwiękowy dla cieczy do montażu zewnętrznego (clamp-on)

 • Przenośny przepływomierz z bateryjnym zasilaniem do pozyskiwania dodatkowych danych pomiarowych lub do szybkiej i ekonomicznej miejscowej weryfikacji innych przepływomierzy
 • Dla rurociągów DN15…4000 / ½…160"; do +120°C
 • Przenośny przetwornik pomiarowy z wbudowanym rejestratorem danych
 • Uruchamianie punktu pomiarowego oraz monitorowanie i analiza danych za pomocą inteligentnego przenośnego urządzenia przy użyciu mobilnej aplikacji OPTISONIC 6300 P – połączenie kablem USB lub bezprzewodowo poprzez Bluetooth®

OPTISONIC 6300

Przepływomierz ultradźwiękowy clamp-on do pomiaru przepływu cieczy

 • Stacjonarne urządzenie do instalacji w dowolnej lokalizacji, bez przerywania procesu i konieczności cięcia rurociągu.
 • Do +200°C
 • Trwała szyna czujnika ze stali nierdzewnej dla rur DN15…4000 / ½…160"
 • 4…20 mA, HART®7, Modbus, FF, Profibus-PA/DP

OPTISONIC 7300

Przepływomierz ultradźwiękowy dla gazu ziemnego, gazu procesowego i użytkowego

 • 2-ścieżkowy przepływomierz do pomiaru standardowego przepływu objętościowego, niezależnie od własności medium.
 • Bezobsługowy, bez spadku ciśnienia, szeroki zakres dynamiki
 • Kołnierze: DN50…1000 / 2…40", max. PN450 / ASME Cl 2500; także przyłącza spawane
 • 3 x 4…20 mA, HART®, Modbus, FF

OPTISONIC 7300 Biogas

Przepływomierz ultradźwiękowy dla biogazu, gazu wysypiskowego i ściekowego

 • Przepływomierz 1- lub 2-ścieżkowy dla niskociśnieniowego biogazu (suchego lub mokrego) z wysoką zawartością CO2
 • Zintegrowana korekcja objętości gazu i pomiar zawartości metanu
 • Kołnierze luźne: DN50…200 / 2…8", max. PN10 / ASME Cl 150
 • Duża zakresowość (100:1)

ALTOSONIC V12

Przepływomierz ultradźwiękowy do rozliczeniowych (CT) pomiarów gazów

 • 12-trawersowy przepływomierz do bardzo dokładnego pomiaru przepływu gazu ziemnego
 • CT: OIML R137 (klasa 0,5), MI-002, AGA9 etc.
 • Wiele wariantów, zaawansowana diagnostyka CBM bez dodatkowej opłaty
 • Kołnierze: DN100…1600 / 4…64"; max. PN450 / ASME Cl 2500

OPTISONIC 8300

Ultradźwiękowy przepływomierz do gazów gorących i przegrzanej pary

 • 2-ścieżkowy przepływomierz do opcjonalnego pomiaru przepływu masowego i obliczania entalpii
 • Fakturowanie pary, monitorowanie kotła lub elektrowni (do +620°C / +1148°F)
 • DN100…1000 / 4…40"; max. PN250 / ASME Cl 2500
 • Duża zakresowość (60:1)

ALTOSONIC 5

Przepływomierz ultradźwiękowy do pomiarów rozliczeniowych (CT) w segmencie wydobywczym (upstream) i przesyłowym (midstream)

 • Wielościeżkowy przepływomierz dla produktów surowych, rafinowanych, mediów kriogenicznych i chemikaliów
 • CT: zgodność z: OIML R117, API
 • Kołnierze: 4…24"; max. ASME Cl 600
 • -200…+250°C / -328…+482°F

ALTOSONIC III

Przepływomierz ultradźwiękowy do rozliczeniowych (CT) pomiarów ciekłych węglowodorów

 • Wielościeżkowy przepływomierz dla lekkich olejów i produktów rafinowanych
 • CT: OIML R117, MI-005, API, GOST etc.
 • Kołnierze: 2…40"; max. ASME Cl 900
 • -200…+220°C / -328…+364°F
Email
Kontakt