PipePatrol - modelowanie predykcyjne

Rozwiązanie do przewidywania przyszłego stanu rurociągu

 • Narzędzie symulacyjne do przewidywania przyszłych warunków pracy rurociągu na podstawie bieżących danych operacyjnych i ręcznie definiowanych danych statycznych
 • Prognozowanie przyszłych zdarzeń i stanów rurociągów
Show related services

PipePatrol - modelowanie predykcyjne

Rozwiązanie do przewidywania przyszłego stanu rurociągu

 • Narzędzie symulacyjne do przewidywania przyszłych warunków pracy rurociągu na podstawie bieżących danych operacyjnych i ręcznie definiowanych danych statycznych
 • Prognozowanie przyszłych zdarzeń i stanów rurociągów
Show related services

Przegląd

PipePatrol Predictive Modeling jest narzędziem symulacyjnym do przewidywania stanu rurociągu na podstawie bieżących danych operacyjnych i ręcznie definiowanych danych statycznych. Moduł predykcji wykorzystuje jądro symulacji oparte na CFD, stale zasilane rzeczywistymi danymi pomiarowymi z sieci rurociągów. Symulacja odbywa się równolegle i przedstawia warunki termodynamiczne oraz warunki z zakresu mechaniki płynów.

Moduł monitorowania online oraz moduł przewidywania statycznego prognozują przyszłe zdarzenia i stany symulowanych rurociągów. Za pomocą edytora reguł można przypisać przetwornikom polowym wartości graniczne, których naruszenie prowadzi do wygenerowania alarmu. Można zdefiniować różne rodzaje reguł, np. różne wartości dla alarmów wstępnych i głównych. Przedziały prognozy umożliwiają użytkownikowi przeglądanie zarówno bieżących wartości sygnału, jak i obliczonych wartości przyszłych. Możliwe naruszenia reguł przedstawiane są graficznie i mogą być eksportowane np. jako plik CSV.

Funkcje i opcje produktu zależą od konfiguracji urządzenia: skontaktuj się z nami, aby upewnić się, że preferowane przez Ciebie funkcje mogą być połączone w jednym urządzeniu.

 • Ciągły monitoring rurociągów pod kątem występowania niedopuszczalnych warunków eksploatacji
 • Predykcyjna symulacja stanu rurociągu oparta na opcjonalnej interwencji operatora w proces
 • Architektura modułowa: instalacja na dowolnym komputerze w tej samej sieci co host usługowy
Produkty pokrewne
ALTOSONIC V12
Przepływomierz ultradźwiękowy do rozliczeniowych (CT) pomiarów gazów
 • 12-trawersowy przepływomierz do bardzo dokładnego pomiaru przepływu gazu ziemnego
 • CT: OIML R137 (klasa 0,5), MI-002, AGA9 etc.
 • Wiele wariantów, zaawansowana diagnostyka CBM bez dodatkowej opłaty
 • Kołnierze: DN100…1600 / 4…64"; max. PN450 / ASME Cl 2500
OPTIBAR PC 5060
Przetwornik ciśnienia do zaawansowanych zastosowań związanych z ciśnieniem i poziomem
 • Wytrzymała konstrukcja z odporną na korozję i ścieranie ceramiczną membraną
 • 25 mbar…100 bar / 0,73…1450 psi; max. +150°C / +302°F
 • Różne gwinty, kołnierze, przyłącza higieniczne i inne
 • 2-przewodowy, 4…20 mA, HART®, FF, Profibus-PA, Bluetooth®
OPTITEMP TRA-TF56
Zespół temperaturowy rezystancyjny (RTD) dla wyższych prędkości przepływu i ciśnień
 • Przyłącze kołnierzowe
 • Osłona termometryczna prętowa typu ASME ze stożkową końcówką
 • -40…+600°C / +1100°F
OPTITEMP TRA-TS53
Zespół temperaturowy rezystancyjny (RTD) dla wyższych prędkości przepływu i ciśnień
 • Przyłącze gwintowe
 • Osłona termometryczna prętowa typu ASME ze zredukowaną końcówką
 • -40…+600°C / +1100°F
OPTITEMP TRA-W30
Czujnik rezystancyjny (RTD) kablowy do pomiaru temperatury powierzchni w zastosowaniach przemysłowych
 • Złącze zaciskowe węża
 • Miedziana płytka stykowa izolowana PTFE zapewnia szybki czas reakcji
 • -50…+200°C / -58…+390°F
Powiązane rozwiązania
PipePatrol - wykrywanie wycieków
Rozwiązanie do wykrywania i lokalizacji wycieków z rurociągów
 • Wykrywanie i lokalizacja wycieków w oparciu o model E-RTTM (Extended Real Time Transient Model)
 • Bardzo dokładne i bardzo wiarygodne informacje o wyciekach
 • Systen spełnia wymagania norm API 1130, API 1175, AB 864, , TRFL oraz CSA Z662
 • System może być niezależny lub zintegrowany z istniejącymi systemami
PipePatrol - wykrywanie kradzieży
Rozwiązanie do wykrywania kradzieży produktów
 • Szybka i niezawodna identyfikacja i lokalizacja nieautoryzowanego / nielegalnego poboru produktu z rurociągu
 • Dedykowane rozpoznawanie wzorców kradzieży dla celów wykrywania kradzieży produktów
 • Uruchamianie alarmów w ciągu kilku minut - możliwość zatrzymania sprawcy na gorącym uczynku
PipePatrol - wykrywanie przerwania linii
Rozwiązanie do wykrywania pęknięcia rurociągu
 • Skuteczne i natychmiastowe wykrywanie pęknięć rurociągów, zwłaszcza w obszarach o wysokim stopniu zagrożenia
 • System rozpoznawania wzorów pęknięć rurociągu - dla automatycznego zamknięcia awaryjnego
 • Niezawodne i szybko działające systemy i procedury reagowania w celu zminimalizowania ogólnego niebezpieczeństwa i wpływu awarii rurociągu na środowisko
PipePatrol Batch Tracking
Rozwiązanie do śledzenia partii poszczególnych produktów oraz ich stref przejściowych (stref zmieszania) przy sekwencyjnym transporcie różnych produktów w rurociągach wieloproduktowych
 • Określenie położenia partii produktu oraz identyfikacja strefy zmieszania (między transportowanymi sekwencyjnie produktami)
 • Przewidywania dotyczące czasu przybycia i dostępnych ilości czystego produktu
 • Bezpieczna eksploatacja i optymalne wykorzystanie przepustowości rurociągu
PipePatrol - monitorowanie szczelności rurociągu
Rozwiązanie do wykrywania małych i stopniowych wycieków
 • Wykrywanie stopniowych wycieków przy użyciu standardowych przyrządów do pomiaru ciśnienia i temperatury
 • Ciągłe i automatyczne raportowanie - zgodnie z wymaganiami odpowiednich przepisów
 • Uniknięcie negatywnego wpływu na normalną pracę rurociągu
PipePatrol - monitorowanie naprężeń
Rozwiązanie do monitorowania naprężeń rurociągu w czasie jego eksploatacji
 • Ocena i dokumentacja naprężeń w czasie całego okresu ekspoloatacji rurociągu
 • Ocena pozostałego okresu eksploatacji rurociągu
 • Monitorowanie pomiarów ciśnienia w punktach zainstalowania czujników
PipePatrol - monitorowanie pomp
Rozwiązanie dla szafy kontrolnej do monitorowania pomp i silników
 • Monitorowanie podstawowych wartości pomiarów mechanicznych, elektrycznych i hydrodynamicznych
 • Zmniejszenie eksploatacyjnego zużycia energii poprzez zarządzanie systemem zorientowane na zapotrzebowanie
Cyberbezpieczeństwo w systemie PipePatrol
Rozwiązanie w zakresie cyberbezpieczeństwa dla zarządzania rurociągami
 • Uzupełniające rozwiązania w zakresie monitorowania i ochrony rurociągów
 • Ochrona przed ryzykiem cybernetycznym
 • Bezpieczna - spełniająca najnowsze standardy - komunikacja
PipePatrol - akwizycja danych
Rozwiązanie dla transmisji danych dotyczących rurociągów
 • Niezawodne systemy gromadzenia i transmisji danych oraz komponenty do ich szyfrowania
 • Bezpieczna komunikacja, spełniająca najnowsze standardy bezpieczeństwa
Email
Kontakt