Modułowe szafy dla kontroli przepływu i transferu danych

Podstawowe rozwiązanie w zakresie kontroli przepływu

 • Ekonomiczne, modułowe rozwiązanie dla kontroli przeływu
 • W oparciu o przelicznik (komputer) przepływu, SUMMIT 8800
 • Zainstalowane w bezpiecznym miejscu, zazwyczaj w pomieszczeniu kontrolnym
Show related services

Modułowe szafy dla kontroli przepływu i transferu danych

Podstawowe rozwiązanie w zakresie kontroli przepływu

 • Ekonomiczne, modułowe rozwiązanie dla kontroli przeływu
 • W oparciu o przelicznik (komputer) przepływu, SUMMIT 8800
 • Zainstalowane w bezpiecznym miejscu, zazwyczaj w pomieszczeniu kontrolnym
Show related services

Przegląd

Sieć gazu ziemnego pod wysokim ciśnieniem może mieć setki punktów przesyłowych, w których gaz zmienia właściciela, na przykład przy dostawie do dużych użytkowników przemysłowych lub do operatorów miejskich kolektorów i domowych sieci gazowych. W tych punktach przesyłowych należy dokładnie zmierzyć ilość, a czasem i jakość gazu ziemnego. KROHNE oferuje modułowy system kontroli, który nadzoruje ten pomiar i przekazuje dane do centralnego ośrodka, zachowując standardy pomiaru rozliczeniowego o wysokiej dokładności i gwarantując bezpieczną komunikację danych.

Modułowe szafy do kontroli przepływu i transferu danych zaprojektowane są na bazie przelicznika (komputera) przepływu, SUMMIT 8800. Dzięki ekranowi dotykowemu SUMMIT 8800 pozwala operatorowi na intuicyjną obsługę systemu kontroli pomiarów, zarówno w terenie, jak i w centralnej sterowni. Dzięki modułowej koncepcji, za pomocą jednej szafy i jednego komputera przepływu można obsłużyć do sześciu strumieni pomiarowych. Szafy mogą być połączone z dowolnym odpowiednim oprzyrządowaniem innych firm.

Doświadczenie KROHNE obejmuje cały proces projektowania i produkcji, począwszy od specyfikacji projektu funkcjonalnego, poprzez projekt szczegółowy, produkcję i testy, aż do uruchomienia w terenie. Po instalacji systemy pomiarowe KROHNE otrzymują wsparcie ze strony lokalnych przedstawicielstw lub agentów dostępnych w ponad 100 krajach.

 • Własna (firmy KROHNE) konstrukcja, produkcja i testy
 • Szafy kontrolne dostarczane są z pełnym okablowaniem oraz jako wstępnie skonfigurowane i przetestowane.
 • Zaprojektowane według specyfikacji klienta z preferowanymi przez niego markami komponentów
 • Nasza specjalistyczna wiedza umożliwia merytoryczne omawianie problematyki dopuszczenia do rozliczeń z lokalnymi urzędami metrologicznymi

Produkty pokrewne

SUMMIT 8800

Przelicznik (komputer) przepływu dla pomiarów rozliczeniowych (CT)

 • Ekonomiczne rozwiązanie dzięki modułowej konstrukcji i oprogramowaniu
 • Pełnokolorowy dotykowy ekran graficzny - maksymalna przejrzystość procesu
 • Łatwy dostęp dla operatora umożliwiający oszczędną czasowo obsługę
 • Automatyczne monitorowanie wydajności wydłuża okres rekalibracji

Powiązane rozwiązania

Systemy pomiarowe dla przesyłu ropy naftowej i produktów ropopochodnych

Rozwiązanie pomiarowe dla cieczy

 • Przepływomierze Coriolisa z prostą rurą pomiarową i przepływomierze ultradźwiękowe minimalizujące spadek ciśnienia
 • Systemy z przenośnymi lub zintegrowanymi przepływomierzami wzorcowymi, jedno- i dwukierunkowymi proverami kulowymi lub proverami małych objętości
 • Zawartość: skid do pomiaru przepływu, bilansowanie przepływu, pomiarowe szafki kontrolne, systemy pobierania próbek oraz analizatory, całe oprogramowanie do nadzoru i walidacji

Systemy rozliczeniowego pomiaru przepływu gazów

Rozwiązanie w zakresie dozowania gazów

 • Możliwość instalacji dwóch przepływomierzy ultradźwiękowych o różnych konfiguracjach ścieżek pomiarowych, montowanych kołnierz w kołnierz, aby uniknąć błędów zwykłego trybu pomiarowego
 • Przelicznik (komputer) przepływu SUMMIT i oprogramowanie nadzorcze SynEnergy przeznaczone do pomiaru gazu.
 • Zawartość: skid do pomiaru przepływu, pomiarowe szafki kontrolne, systemy pobierania próbek oraz analizatory, całe oprogramowanie do nadzoru i walidacji

Rozliczeniowe systemy pomiarowe LNG

Rozwiązanie pomiarowe dla skroplonego gazu ziemnego

 • W oparciu o kriogeniczne wersje przepływomierzy ultradźwiękowych lub masowych Coriolisa
 • Od wielkoskalowego załadunku statków i bunkrowania do załadunku ciężarówek
 • Zawartość: skid do pomiaru przepływu, pomiarowe szafki kontrolne, systemy pobierania próbek oraz analizatory, całe oprogramowanie do nadzoru i walidacji

SynEnergy - oprogramowanie do nadzoru i wizualizacji

Rozwiązanie do ciągłego monitorowania i raportowania procesów

 • Oprogramowanie HMI/SCADA dla rozwiązań pomiarowych
 • Najnowocześniejsza technologia bezpiecznych stron internetowych HTML5
 • Optymalizacja wyników eksploatacji dzięki obsłudze predykcyjnej
 • Łatwa integracja z istniejącymi sieciami DCS i ERP

Oprogramowanie do zarządzania analizatorami CalSys

Rozwiązanie do zarządzania analizatorami i pozyskiwania danych (AMADAS)

 • Skuteczne monitorowanie działania instrumentów pomiaru jakości (QMI)
 • Zautomatyzowana walidacja analizatorów, statystyczna kontrola procesu i zwiększona dostępność analizatorów procesów krytycznych
 • Zgodność z międzynarodowymi normami i metodami (ASTM D3764, ASTM D6299, OP 97-30425 itp.)
 • Wszechstronna dostępność poprzez zdalny dostęp do systemu
Email
Kontakt