Szafy kontroli nadzorczej

Kompletne rozwiązanie dla kontroli procesu

 • Zapewnia kontrolę systemu pomiarowego, w tym walidację oprzyrządowania polowego
 • Instalowane w bezpiecznym miejscu, zazwyczaj w sterowni lub dedykowanym budynku
 • Dostarczane w połączeniu z nowymi systemami pomiarowymi lub - w celu modernizacji istniejących systemów
Show related services

Szafy kontroli nadzorczej

Kompletne rozwiązanie dla kontroli procesu

 • Zapewnia kontrolę systemu pomiarowego, w tym walidację oprzyrządowania polowego
 • Instalowane w bezpiecznym miejscu, zazwyczaj w sterowni lub dedykowanym budynku
 • Dostarczane w połączeniu z nowymi systemami pomiarowymi lub - w celu modernizacji istniejących systemów
Show related services

Przegląd

Typowe systemy pomiarowe mogą mieć postać dużego skidu pomiarowego z orurowaniem, oprzyrządowaniem i zaworami. Mózgiem systemu pomiarowego jest jednak system kontroli nadzorczej, który zazwyczaj instalowany jest w pomieszczeniu kontroli w obszarze bezpiecznym. Kontrolne szafy pomiarowe zawierają takie elementy jak komputery (przeliczniki) przepływu, komputery nadzorcze, sterowniki PLC, systemy UPS, bariery, przełączniki i bezpieczniki. W przypadku dużych instalacji wszystkie urządzenia w kontrolnej szafie pomiarowej mogą być zainstalowane w trybie pełnej redundancji, z komputerami przepływu w trybie standby lub hot-standby.

KROHNE dostarcza szafy kontroli nadzorczej jako główne elementy nowych systemów pomiaru przepływu lub - dla celów modernizacji istniejących systemów (gdzie szafa zostanie podłączona do istniejącego oprzyrządowania obiektowego). Doświadczenie KROHNE obejmuje cały proces projektowania i produkcji. Cykl zaczyna się od specyfikacji projektu funkcjonalnego, poprzez projekt szczegółowy, produkcję i testy, aż do uruchomienia w terenie i szkolenia operatorów.

Połączenie szafy kontroli nadzorczej z oprzyrządowaniem KROHNE zapewnia bezproblemową integrację całości rozwiązania. W przeszłości dostarczono również wiele systemów, które komunikują się z oprzyrządowaniem innych firm. Po instalacji systemy pomiarowe KROHNE są wspierane przez jedno z lokalnych przedstawicielstw lub agentów, którzy są dostępni w ponad 100 krajach.

 • Własny (KROHNE) projekt, produkcja i testowanie
 • Systemy nadzoru dostarczane są z pełnym okablowaniem oraz jako wstępnie skonfigurowane i przetestowane.
 • Zaprojektowane według specyfikacji klienta z preferowanymi przez niego markami komponentów
 • Nasza specjalistyczna wiedza umożliwia merytoryczne omawianie problematyki dopuszczenia do rozliczeń z lokalnymi urzędami metrologicznymi
 • Pojedyncze źródło odpowiedzialności za przepływowy skid pomiarowy, szafy sterownicze, systemy pobierania próbek i analizatory oraz całe oprogramowanie do nadzoru i walidacji

Produkty pokrewne

SUMMIT 8800

Przelicznik (komputer) przepływu dla pomiarów rozliczeniowych (CT)

 • Ekonomiczne rozwiązanie dzięki modułowej konstrukcji i oprogramowaniu
 • Pełnokolorowy dotykowy ekran graficzny - maksymalna przejrzystość procesu
 • Łatwy dostęp dla operatora umożliwiający oszczędną czasowo obsługę
 • Automatyczne monitorowanie wydajności wydłuża okres rekalibracji

Powiązane rozwiązania

Systemy pomiarowe dla przesyłu ropy naftowej i produktów ropopochodnych

Rozwiązanie pomiarowe dla cieczy

 • Przepływomierze Coriolisa z prostą rurą pomiarową i przepływomierze ultradźwiękowe minimalizujące spadek ciśnienia
 • Systemy z przenośnymi lub zintegrowanymi przepływomierzami wzorcowymi, jedno- i dwukierunkowymi proverami kulowymi lub proverami małych objętości
 • Zawartość: skid do pomiaru przepływu, bilansowanie przepływu, pomiarowe szafki kontrolne, systemy pobierania próbek oraz analizatory, całe oprogramowanie do nadzoru i walidacji

Systemy rozliczeniowego pomiaru przepływu gazów

Rozwiązanie w zakresie dozowania gazów

 • Możliwość instalacji dwóch przepływomierzy ultradźwiękowych o różnych konfiguracjach ścieżek pomiarowych, montowanych kołnierz w kołnierz, aby uniknąć błędów zwykłego trybu pomiarowego
 • Przelicznik (komputer) przepływu SUMMIT i oprogramowanie nadzorcze SynEnergy przeznaczone do pomiaru gazu.
 • Zawartość: skid do pomiaru przepływu, pomiarowe szafki kontrolne, systemy pobierania próbek oraz analizatory, całe oprogramowanie do nadzoru i walidacji

Rozliczeniowe systemy pomiarowe LNG

Rozwiązanie pomiarowe dla skroplonego gazu ziemnego

 • W oparciu o kriogeniczne wersje przepływomierzy ultradźwiękowych lub masowych Coriolisa
 • Od wielkoskalowego załadunku statków i bunkrowania do załadunku ciężarówek
 • Zawartość: skid do pomiaru przepływu, pomiarowe szafki kontrolne, systemy pobierania próbek oraz analizatory, całe oprogramowanie do nadzoru i walidacji

Systemy pobierania próbek

Rozwiązanie do automatycznego pobierania próbek ciekłych węglowodorów

 • Systemy pobierania próbek - samodzielne lub zintegrowane z systemami pomiaru przepływu
 • Własny (KROHNE) projekt, produkcja, uruchomienie i testy
 • W pełni zmontowane i przetestowane przed wysyłką
 • Rozwiązanie inżynierskie spełniające wszystkie specjalne wymagania/specyfikacje projektu

Budynki i wiaty dla analizatorów

Analizator ropy naftowej, produktów rafinacji i gazu ziemnego

 • Pomiary jakościowe ropy naftowej, produktów rafinacji i gazu ziemnego
 • Dostarczane z nowymi systemami pomiarowymi lub jako oddzielne doposażenie istniejących systemów
 • Rozwiązania techniczne oparte na markach preferowanych przez klientów

SynEnergy - oprogramowanie do nadzoru i wizualizacji

Rozwiązanie do ciągłego monitorowania i raportowania procesów

 • Oprogramowanie HMI/SCADA dla rozwiązań pomiarowych
 • Najnowocześniejsza technologia bezpiecznych stron internetowych HTML5
 • Optymalizacja wyników eksploatacji dzięki obsłudze predykcyjnej
 • Łatwa integracja z istniejącymi sieciami DCS i ERP

Oprogramowanie do zarządzania analizatorami CalSys

Rozwiązanie do zarządzania analizatorami i pozyskiwania danych (AMADAS)

 • Skuteczne monitorowanie działania instrumentów pomiaru jakości (QMI)
 • Zautomatyzowana walidacja analizatorów, statystyczna kontrola procesu i zwiększona dostępność analizatorów procesów krytycznych
 • Zgodność z międzynarodowymi normami i metodami (ASTM D3764, ASTM D6299, OP 97-30425 itp.)
 • Wszechstronna dostępność poprzez zdalny dostęp do systemu
Email
Kontakt