Systemy pomiarowe

Systemy pomiaru przepływu - od wstępnego projektu do uruchomienia

 • Pełna odpowiedzialność za projekt - od wstępnego spotkania  do uruchomienia i miejscowego szkolenia
 • Kompleksowy montaż, konfiguracja i testy fabryczne przed wysyłką
 • W tym oprogramowanie do nadzoru i walidacji pomiarów

Filtr

8 rozwiązania
Tytuł
Przemysł

Systemy pomiarowe dla przesyłu ropy naftowej i produktów ropopochodnych

Rozwiązanie pomiarowe dla cieczy

 • Przepływomierze Coriolisa z prostą rurą pomiarową i przepływomierze ultradźwiękowe minimalizujące spadek ciśnienia
 • Systemy z przenośnymi lub zintegrowanymi przepływomierzami wzorcowymi, jedno- i dwukierunkowymi proverami kulowymi lub proverami małych objętości
 • Zawartość: skid do pomiaru przepływu, bilansowanie przepływu, pomiarowe szafki kontrolne, systemy pobierania próbek oraz analizatory, całe oprogramowanie do nadzoru i walidacji

Systemy rozliczeniowego pomiaru przepływu gazów

Rozwiązanie w zakresie dozowania gazów

 • Możliwość instalacji dwóch przepływomierzy ultradźwiękowych o różnych konfiguracjach ścieżek pomiarowych, montowanych kołnierz w kołnierz, aby uniknąć błędów zwykłego trybu pomiarowego
 • Przelicznik (komputer) przepływu SUMMIT i oprogramowanie nadzorcze SynEnergy przeznaczone do pomiaru gazu.
 • Zawartość: skid do pomiaru przepływu, pomiarowe szafki kontrolne, systemy pobierania próbek oraz analizatory, całe oprogramowanie do nadzoru i walidacji

Rozliczeniowe systemy pomiarowe LNG

Rozwiązanie pomiarowe dla skroplonego gazu ziemnego

 • W oparciu o kriogeniczne wersje przepływomierzy ultradźwiękowych lub masowych Coriolisa
 • Od wielkoskalowego załadunku statków i bunkrowania do załadunku ciężarówek
 • Zawartość: skid do pomiaru przepływu, pomiarowe szafki kontrolne, systemy pobierania próbek oraz analizatory, całe oprogramowanie do nadzoru i walidacji

Rozliczeniowe systemy pomiarowe dla wody użytkowej

Rozwiązanie pomiarowe dla zanieczyszczonej i uzdatnionej wody z szybów naftowych

 • Preinstalowany skid pomiarowy z przepływomierzami i zaworami
 • Wstępnie skalibrowany, aby spełnić wymagania dotyczące pomiaru rozliczeniowego (np. OIML R49, MID MI-001)
 • Zaprojektowany, skonstruowany i wyprodukowany zgodnie ze specyfikacją klienta

Rozliczeniowe układy pomiarowe dla H2

Rozwiązanie w zakresie opomiarowania wodoru

 • Wysokiej jakości pomiar czystego wodoru i mieszaniny wodoru z gazem ziemnym
 • Dobra dokładność nawet przy niskiej roboczej gęstości medium
 • Autodiagnostyka - dla optymalnej wydajności systemu

Rozliczeniowe systemy pomiarowe dla wychwytywania i składowania dwutlenku węgla (CCS)

Rozwiązanie pomiarowe dla wychwytywania i składowania dwutlenku węgla

 • Oparte na masowych przepływomierzach Coriolisa, przepływomierzach ultradźwiękowych lub wyporowych (DP)
 • Od wstępnej fazy projektowania aż do uruchomienia i miejscowego szkolenia
 • Zawartość: skid do pomiaru przepływu, pomiarowe szafki kontrolne z przelicznikami (komputerami) przepływu, analizatory, całe oprogramowanie do nadzoru i walidacji

Systemy pomiarowe dla biopaliw

Rozwiązanie w zakresie dozowania metanolu, biojetu, biodiesla i odnawialnego oleju napędowego

 • Oparte na masowych przepływomierzach Coriolisa, przepływomierzach ultradźwiękowych lub wyporowych (DP)
 • Od wstępnej fazy projektowania aż do uruchomienia i miejscowego szkolenia
 • Zawartość: skid do pomiaru przepływu, pomiarowe szafki kontrolne z przelicznikami (komputerami) przepływu, analizatory, całe oprogramowanie do nadzoru i walidacji

Systemy pomiaru pary geotermalnej

Układy pomiarowe przepływu pary z kompensacją PLR oparte na zwężce Venturiego

 • Stabilne pomiary nasyconej pary geotermalnej
 • Ciągły pomiar przepływu w czasie rzeczywistym z sygnalizacją jakości pary
 • Bezproblemowa integracja z nowymi lub istniejącymi systemami
 • Niskie wymagania dotyczące obsługi
Email
Kontakt