Rozliczeniowe systemy pomiarowe dla wody użytkowej

Rozwiązanie pomiarowe dla zanieczyszczonej i uzdatnionej wody z szybów naftowych

 • Preinstalowany skid pomiarowy z przepływomierzami i zaworami
 • Wstępnie skalibrowany, aby spełnić wymagania dotyczące pomiaru rozliczeniowego (np. OIML R49, MID MI-001)
 • Zaprojektowany, skonstruowany i wyprodukowany zgodnie ze specyfikacją klienta
Show related services

Rozliczeniowe systemy pomiarowe dla wody użytkowej

Rozwiązanie pomiarowe dla zanieczyszczonej i uzdatnionej wody z szybów naftowych

 • Preinstalowany skid pomiarowy z przepływomierzami i zaworami
 • Wstępnie skalibrowany, aby spełnić wymagania dotyczące pomiaru rozliczeniowego (np. OIML R49, MID MI-001)
 • Zaprojektowany, skonstruowany i wyprodukowany zgodnie ze specyfikacją klienta
Show related services

Przegląd

Systemy pomiarowe KROHNE przeznaczone dla tzw. wody produkcyjnej dostosowane są do wymagań określonych dla wlotów i wylotów z oczyszczalni ścieków (WWTP). Niezależnie od tego, czy chodzi o zanieczyszczoną wodę z szybów naftowych, czy z innych miejsc przemysłowych, skidy pomiarowe są podstawą ściśle zdefiniowanych i spójnych procedur rozliczeniowych zgodnych z przepisami metrologicznymi. Cała objętość wody jest dokładnie mierzona, co pozwala operatorowi oczyszczalni ścieków na precyzyjne określenie ilości wody odbieranej i przetwarzanej.

KROHNE przyjmuje pełną odpowiedzialność za projekt każdego systemu pomiarowego. Skidy dla wody produkcyjnej są kompletnie zmontowane i przetestowane łącznie z kalibrowanymi przepływomierzami elektromagnetycznymi (np. OPTIFLUX 2300), wlotowymi i wylotowymi sekcjami rurociągu, zaworami odcinającymi, szafkami kontrolnymi z przelicznikami (komputerami przepływu) i systemem nadzorczym do monitorowania, raportowania i walidacji. Układy pomiarowe KROHNE projektowane są często w konfiguracji łączącej przepływomierze robocze z przepływomierzem wzorcowym, gdzie układ rur typu Z umożliwia okresową weryfikację wskazań przepływomierzy roboczych względem przepływomierza wzorcowego. W ten sposób zagwarantowana jest maksymalna wiarygodność i minimalna niepewność pomiaru.

Oprzyrządowanie i rozliczeniowe systemy pomiarowe produkowane i dostarczane przez jedną firmę sprawiają, że klienci mogą liczyć na bezproblemową integrację wszystkich wymaganych komponentów. Firma KROHNE działa w wielu branżach od 1921 roku i jest obecna w ponad 100 krajach, zapewniając stałe wsparcie swym klientom.

 • Nasze przepływomierze, przeliczniki (komputery przepływu) i oprogramowanie nadzorujące gwarantują płynną integrację funkcji pomiarowych i diagnostycznych
 • Szeroki zakres sprawdzonych i przetestowanych przepływomierzy elektromagnetycznych (EMF)
 • Specjalna wykładzina fenolowa i wykonane ze stopów zawory przeznaczone do stosowania z wodą korozyjną i półsłoną, zanieczyszczoną olejem
 • Zdalny dostęp do systemu nadzoru w celu scentralizowanej obsługi i raportowania
 • Lokalne wsparcie w miejscowym języku dostępne w ponad 100 przedstawicielstwach firmy na całym świecie
 • Odpowiedzialność za system pochodząca z jednego źródła, doświadczenie w zakresie oferowania kompletnych rozwiązań
 • Usługi techniczne we wszystkich fazach projektu - od planowania, poprzez uruchomienie i miejscowe szkolenie, aż po kalibrację i konserwację

Produkty pokrewne

OPTIFLUX 2300

Przepływomierz elektromagnetyczny dla zaawansowanych aplikacji wodnych i wodno-ściekowych

 • Wysoka dokładność (±0,2%), z dopuszczeniami CT (OIML R49, MI-001)
 • Instalacja 0D/0D zgodnie z MID MI-001 i OIML R49, klasa dokładności 1
 • Kołnierze: DN25…3000 / 1…120", max. PN40 / ASME Cl 300
 • 3 x 4…20 mA, HART®, Modbus, FF, Profibus-PA/DP, PROFINET

SUMMIT 8800

Przelicznik (komputer) przepływu dla pomiarów rozliczeniowych (CT)

 • Ekonomiczne rozwiązanie dzięki modułowej konstrukcji i oprogramowaniu
 • Pełnokolorowy dotykowy ekran graficzny - maksymalna przejrzystość procesu
 • Łatwy dostęp dla operatora umożliwiający oszczędną czasowo obsługę
 • Automatyczne monitorowanie wydajności wydłuża okres rekalibracji

Powiązane rozwiązania

Szafy kontroli nadzorczej

Kompletne rozwiązanie dla kontroli procesu

 • Zapewnia kontrolę systemu pomiarowego, w tym walidację oprzyrządowania polowego
 • Instalowane w bezpiecznym miejscu, zazwyczaj w sterowni lub dedykowanym budynku
 • Dostarczane w połączeniu z nowymi systemami pomiarowymi lub - w celu modernizacji istniejących systemów

Obliczenia przepływu

Rozwiązanie z przelicznikiem (komputerem) przepływu do wizualizacji pomiarów

 • Graficzne przedstawienie wszystkich pomiarów
 • Pełna, wstępna konfiguracja i testy zgodne z wymaganiami klienta
 • Różne strumienie cieczy i gazów mierzone i wyświetlane na jednym komputerze przepływu

SynEnergy - oprogramowanie do nadzoru i wizualizacji

Rozwiązanie do ciągłego monitorowania i raportowania procesów

 • Oprogramowanie HMI/SCADA dla rozwiązań pomiarowych
 • Najnowocześniejsza technologia bezpiecznych stron internetowych HTML5
 • Optymalizacja wyników eksploatacji dzięki obsłudze predykcyjnej
 • Łatwa integracja z istniejącymi sieciami DCS i ERP
Email
Kontakt