Rozliczeniowe układy pomiarowe dla H2

Rozwiązanie w zakresie opomiarowania wodoru

 • Wysokiej jakości pomiar czystego wodoru i mieszaniny wodoru z gazem ziemnym
 • Dobra dokładność nawet przy niskiej roboczej gęstości medium
 • Autodiagnostyka - dla optymalnej wydajności systemu
Show related services

Rozliczeniowe układy pomiarowe dla H2

Rozwiązanie w zakresie opomiarowania wodoru

 • Wysokiej jakości pomiar czystego wodoru i mieszaniny wodoru z gazem ziemnym
 • Dobra dokładność nawet przy niskiej roboczej gęstości medium
 • Autodiagnostyka - dla optymalnej wydajności systemu
Show related services

Przegląd

Systemy pomiarowe KROHNE stosowane są w całym łańcuchu przetwarzania wodoru - od jego wytwarzania, poprzez załadunek na statki oraz transport za pomocą rurociągów, aż do zastosowania przez odbiorców przemysłowych lub przechowywania w podziemnych magazynach. KROHNE przyjmuje pełną odpowiedzialność za projekt systemu, w tym skidy pomiarowe, analizatory i przeliczniki (komputery) przepływu zabudowane w szafie sterowniczej, wraz z całym oprogramowaniem do nadzoru i walidacji.

W zależności od procesu produkcyjnego i przewidywanego zastosowania, wodór jako paliwo gazowe posiada różne właściwości i charakteryzuje się różnymi wymaganiami. W zależności od metody produkcji, wodór może zawierać zanieczyszczenia takie jak H2O, O2, CO2, CO lub CH4. W zależności od zastosowania, firma KROHNE jest w stanie zaprojektować i wyprodukować rozwiązania pomiarowe spełniające specyficzne wymagania. Wiąże się to z różnymi aspektami dotyczącymi konstrukcji mechanicznej i elektrycznej oraz z zastosowaniem dedykowanych analizatorów zanieczyszczeń, jak również z dopuszczonymi, rozliczeniowymi obliczeniami przepływu wodoru. Układy pomiarowe KROHNE projektowane są często w konfiguracji łączącej przepływomierze robocze z przepływomierzem wzorcowym, gdzie układ rur typu Z umożliwia okresową weryfikację wskazań przepływomierzy roboczych względem przepływomierza wzorcowego. Ponadto, funkcje diagnostyczne wszystkich przepływomierzy wykorzystywane są w celu zagwarantowania maksymalnej wiarygodności i minimalnej niepewności pomiaru.

 • Rozwiązanie oparte na przepływomierzach ultradźwiękowych, masowych Coriolisa lub turbinowych
 • Mała strata ciśnienia
 • Obliczenia w przeliczniku SUMMIT 8800 związane z przepływem - dopuszczone dla rozliczeń wodoru
 • Zawartość: skid do pomiaru przepływu, kontrola przepływu, pomiarowe szafki kontrolne, systemy pobierania próbek oraz analizatory, całe oprogramowanie do nadzoru i walidacji
 • Zgodność z międzynarodowymi i lokalnymi standardami, np. OIML R137, MI-002
 • Pojedyncze źródło odpowiedzialności za system pomiaru i analizy
 • Od wstępnej fazy projektowania aż do uruchomienia i miejscowego szkolenia

Produkty pokrewne

OPTIMASS 6400

Przepływomierz masowy Coriolisa dla zaawansowanych zastosowań procesowych

 • Wysoka dokładność (±0,05%, płaska) od mediów kriogenicznych do HT (-200…+400°C); działanie w szerokim zakresie zapowietrzenia i w złożonych warunkach przepływu (EGMTM)
 • SIL :2/3; CT: OIML R117, R137, MI-005, MI-002; API, AGA; aplikacje higieniczne
 • Kołnierz: DN10…300 / ½…12", max. PN 160 / ASME Cl 1500
 • 3 x 4…20 mA, HART®7, Modbus, FF, Profibus-PA/DP, PROFINET, EtherNet/IP™, Bluetooth®

OPTIMASS 2400

Przepływomierz masowy Coriolisa dla największych wartości przepływu.

 • Dla cieczy i gazów do 4,600 t/h; działanie w szerokim zakresie zapowietrzenia i w złożonych warunkach przepływu (EGMTM)
 • CT: zgodność z OIML R117, MI-005, MI-002; API i AGA
 • Kołnierz: DN100…400 / 4…16", max. PN160 / ASME Cl 1500
 • 3 x 4…20 mA, HART®7, Modbus, FF, Profibus-PA/DP, PROFINET, EtherNet/IP™, Bluetooth®

ALTOSONIC V12

Przepływomierz ultradźwiękowy do rozliczeniowych (CT) pomiarów gazów

 • 12-trawersowy przepływomierz do bardzo dokładnego pomiaru przepływu gazu ziemnego
 • CT: OIML R137 (klasa 0,5), MI-002, AGA9 etc.
 • Wiele wariantów, zaawansowana diagnostyka CBM bez dodatkowej opłaty
 • Kołnierze: DN100…1600 / 4…64"; max. PN450 / ASME Cl 2500

SUMMIT 8800

Przelicznik (komputer) przepływu dla pomiarów rozliczeniowych (CT)

 • Ekonomiczne rozwiązanie dzięki modułowej konstrukcji i oprogramowaniu
 • Pełnokolorowy dotykowy ekran graficzny - maksymalna przejrzystość procesu
 • Łatwy dostęp dla operatora umożliwiający oszczędną czasowo obsługę
 • Automatyczne monitorowanie wydajności wydłuża okres rekalibracji

Powiązane rozwiązania

Szafy kontroli nadzorczej

Kompletne rozwiązanie dla kontroli procesu

 • Zapewnia kontrolę systemu pomiarowego, w tym walidację oprzyrządowania polowego
 • Instalowane w bezpiecznym miejscu, zazwyczaj w sterowni lub dedykowanym budynku
 • Dostarczane w połączeniu z nowymi systemami pomiarowymi lub - w celu modernizacji istniejących systemów

Modułowe szafy dla kontroli przepływu i transferu danych

Podstawowe rozwiązanie w zakresie kontroli przepływu

 • Ekonomiczne, modułowe rozwiązanie dla kontroli przeływu
 • W oparciu o przelicznik (komputer) przepływu, SUMMIT 8800
 • Zainstalowane w bezpiecznym miejscu, zazwyczaj w pomieszczeniu kontrolnym

Obliczenia przepływu

Rozwiązanie z przelicznikiem (komputerem) przepływu do wizualizacji pomiarów

 • Graficzne przedstawienie wszystkich pomiarów
 • Pełna, wstępna konfiguracja i testy zgodne z wymaganiami klienta
 • Różne strumienie cieczy i gazów mierzone i wyświetlane na jednym komputerze przepływu

Budynki i wiaty pomiarowe

Budowa "pod klucz" dla potrzeb instalacji szaf i systemów elektronicznych

 • Bezpieczny obszar do instalacji szaf i sprzętu elektronicznego
 • W razie potrzeby zintegrowany system HVAC
 • Możliwość dołączenia lokalnego stanowiska nadzoru operatora

Systemy pobierania próbek

Rozwiązanie do automatycznego pobierania próbek ciekłych węglowodorów

 • Systemy pobierania próbek - samodzielne lub zintegrowane z systemami pomiaru przepływu
 • Własny (KROHNE) projekt, produkcja, uruchomienie i testy
 • W pełni zmontowane i przetestowane przed wysyłką
 • Rozwiązanie inżynierskie spełniające wszystkie specjalne wymagania/specyfikacje projektu

Budynki i wiaty dla analizatorów

Analizator ropy naftowej, produktów rafinacji i gazu ziemnego

 • Pomiary jakościowe ropy naftowej, produktów rafinacji i gazu ziemnego
 • Dostarczane z nowymi systemami pomiarowymi lub jako oddzielne doposażenie istniejących systemów
 • Rozwiązania techniczne oparte na markach preferowanych przez klientów

Provery kulowe

Samodzielne lub w pełni zintegrowane rozwiązania w postaci proverów

 • Rozwiązania inżynierskie optymalizowane z punktu widzenia procesów klienta
 • Urządzenia samodzielne lub zintegrowane z zestawem pomiarowym
 • Jedno- i dwukierunkowe, o średnicach od 3" do 36"

Mobilne provery

Miejscowe rozwiązanie z przepływomierzem wzorcowym

 • Miejscowa weryfikacja metrologiczna względem mobilnego przepływomierza wzorcowego
 • Ekonomiczne rozwiązanie - wzorcowanie w różnych lokalizacjach przy pomocy jednego mobilnego układu
 • Najniższa niepewność pomiarowa - dzięki okresowej weryfikacji provera wg norm krajowych i międzynarodowych
 • Projekty proverów zoptymalizowane pod kątem konkretnych zastosowań

Tory kalibracyjne i skidy

Rozwiązanie do kalibracji cieczy i gazów

 • Systemy porównywalne z układami stosowanymi przy produkcji przepływomierzy KROHNE
 • Elastyczna koncepcja, z konstrukcją dostosowaną do wymaganego zakresu regulatora przepływu
 • Dostępne z kalibracją zgodną z normami krajowymi i międzynarodowymi

SynEnergy - oprogramowanie do nadzoru i wizualizacji

Rozwiązanie do ciągłego monitorowania i raportowania procesów

 • Oprogramowanie HMI/SCADA dla rozwiązań pomiarowych
 • Najnowocześniejsza technologia bezpiecznych stron internetowych HTML5
 • Optymalizacja wyników eksploatacji dzięki obsłudze predykcyjnej
 • Łatwa integracja z istniejącymi sieciami DCS i ERP

Oprogramowanie do zarządzania analizatorami CalSys

Rozwiązanie do zarządzania analizatorami i pozyskiwania danych (AMADAS)

 • Skuteczne monitorowanie działania instrumentów pomiaru jakości (QMI)
 • Zautomatyzowana walidacja analizatorów, statystyczna kontrola procesu i zwiększona dostępność analizatorów procesów krytycznych
 • Zgodność z międzynarodowymi normami i metodami (ASTM D3764, ASTM D6299, OP 97-30425 itp.)
 • Wszechstronna dostępność poprzez zdalny dostęp do systemu
Email
Kontakt