Usługi dotyczące rozwiązań

Specjalne usługi związane z inżynierskimi rozwiązaniami KROHNE

Firma KROHNE oferuje kompleksowy serwis dla swoich przemysłowych rozwiązań realizowanych "pod klucz". Koncepcja "pełnego serwisu 360 stopni" gwarantuje płynne i ciągłe działanie naszych rozwiązań w terenie. Usługi mogą obejmować doradztwo i inżynierię oraz wsparcie na miejscu, aż po konserwację i szkolenia.
32 usługi

Doradztwo i inżynieria w zakresie systemów pomiarowych

Od koncepcji metrologicznych do projektowania i testowania

 • Doradztwo w zakresie lokalnych i międzynarodowych wymagań metrologicznych i certyfikacji
 • Ekonomiczne koncepcje inżynierskie dostosowane do aplikacji i instalacji
 • Szczegółowy projekt układu mechanicznego, oprzyrządowania, E&I i oprogramowania
 • Badania terenowe i studia wykonalności dla specyficznych procesów lub wymagań technicznych
 • Pomoc podczas realizacji projektu

Uruchomienie i przekazanie do eksploatacji systemów pomiarowych

Miejscowe wsparcie oferowane przez dedykowanych inżynierów KROHNE

 • Usługi miejscowego uruchomienia systemów pomiarowych na lądzie i morzu
 • Doradztwo podczas wdrażania systemów z wykorzystaniem produktów KROHNE i innych firm
 • Zapewnienie sprawnego i ciągłego działania w terenie
 • Testy akceptacyjne w miejscu instalacji (SAT) - w celu sprawdzenia, czy system działa zgodnie z wymaganiami

Kalibracja i walidacja systemów pomiarowych

Dodatkowa diagnostyka i monitoring w celu uzyskania optymalnej wydajności systemu

 • Certyfikowana walidacja KROHNE z pełną ścieżką audytu
 • Kalibracja przyrządów na miejscu lub w laboratorium
 • Regulacja w zależności od wymagań aplikacji
 • Obliczenia niepewności z udziałem wszystkich zaangażowanych stron
 • Kontrola okresowa, w tym certyfikacja środowiskowa i metrologiczna

Obsługa i konserwacja systemów pomiarowych

Wsparcie dla bieżącej diagnostyki i kontroli stanu systemu

 • Umowy konserwacyjne i umowy o poziomie usług
 • Wstępnie zdefiniowane stawki za usługi i czasy reakcji
 • Wsparcie klienta 24/7 i pomoc w sytuacjach awaryjnych
 • Okresowe kontrole stanu technicznego i aktualizacje oprogramowania
 • Rozwiązywanie problemów za pomocą łącza zdalnego lub przez inżyniera na miejscu

Szkolenie w zakresie systemów pomiarowych

Pełen zakres warsztatów i seminariów związanych z produktami i rozwiązaniami pomiarowymi

 • Podstawowe zasady działania systemów pomiarowych
 • Indywidualne sesje szkoleniowe dla personelu operacyjnego, inżynieryjnego i konserwacyjnego
 • Indywidualne szkolenia projektowe i zaplecze inżynierskie

Doradztwo i inżynieria w zakresie systemów kontroli pomiaru

Realizacja nowych instalacji lub modernizacja i doposażenie istniejących systemów

 • Ekonomiczne koncepcje inżynierskie dostosowane do konkretnego zastosowania i instalacji
 • Od pojedynczego komputera (przelicznika) przepływu do w pełni okablowanych i wstępnie skonfigurowanych budynków/wiat pomiarowych
 • Szczegółowy projekt oprzyrządowania oraz inżynieria i integracja
 • Badania terenowe i studia wykonalności dla specyficznych procesów lub wymagań technicznych

Uruchomienie i przekazanie do eksploatacji systemów kontroli pomiaru

Miejscowe wsparcie oferowane przez dedykowanych inżynierów KROHNE

 • Nadzór nad instalacją systemu kontroli pomiaru na lądzie i na morzu
 • Kompleksowe usługi uruchomienia, zapewniające bezproblemowe działanie w terenie
 • Site acceptance testing (SAT) w celu weryfikacji, czy system działa zgodnie z wymaganiami użytkownika końcowego

Kalibracja i walidacja systemów kontroli pomiaru

Certyfikowana walidacja KROHNE z pełną ścieżką audytu

 • Dodatkowa diagnostyka i monitoring w celu osiągnięcia pełnej wydajności systemu
 • Weryfikacja poprawności wersji firmware i oprogramowania oraz ustawień parametrów
 • Przeglądanie dziennika alarmów i błędów
 • Kontrola okresowa, w tym certyfikacja środowiskowa i metrologiczna

Obsługa i konserwacja systemów kontroli pomiaru

Wsparcie operacyjne i planowa konserwacja

 • Umowy konserwacyjne i umowy o poziomie usług z gwarantowanym czasem reakcji i mobilizacji
 • Wstępnie zdefiniowane stawki za usługi i czasy reakcji
 • Wsparcie klienta 24/7 i pomoc w sytuacjach awaryjnych
 • Okresowe kontrole stanu technicznego i aktualizacje oprogramowania
 • Rozwiązywanie problemów za pomocą łącza zdalnego lub przez inżyniera na miejscu

Szkolenie w zakresie systemów kontroli pomiaru

Warsztaty i seminaria dla operatorów, inżynierów i pracowników obsługi technicznej

 • Podstawowe zasady działania układów kontroli pomiaru
 • Dostosowane do specyficznych wymagań operatora i aplikacji
 • Szkolenie w jednym z naszych centrów szkoleniowych lub w siedzibie klienta

Doradztwo i inżynieria w zakresie pomiaru przepływu gazu mokrego oraz pomiaru przepływu na głowicy odwiertu

Wybór i projekt optymalnego rozwiązania jedno- lub wielofazowego

 • Doradztwo w zakresie najbardziej odpowiedniego rozwiązania pomiarowego
 • Ekonomiczne koncepcje inżynierskie dostosowane do konkretnej aplikacji i instalacji
 • Szczegółowy projekt układu mechanicznego, oprzyrządowania, E&I i oprogramowania
 • Architektura systemu dostosowana do wymagań projektu

Rozruch i przekazanie do eksploatacji w przypadku pomiaru gazu mokrego i pomiaru przepływu na głowicy odwiertu

Globalne usługi miejscowego rozruchu dla systemów pomiaru wielofazowego i systemów pomiaru gazu mokrego na lądzie i morzu

 • Uruchomienie urządzeń i pomoc w wykonaniu pomiarów gazu na głowicy lub gazu mokrego
 • Zapewnienie płynnej i ciągłej pracy w terenie
 • Szkolenie dla operatorów, personelu technicznego i konserwacyjnego

Widok 12 z 32

Email
Kontakt