Wzorcowanie przepływomierzy przy użyciu mobilnej stacji wzorcującej

Wzorcowanie przepływomierzy w miejscu ich instalacji – na terenie zakładu produkcyjnego. Wzorcowanie przepływomierzy masowych oraz objętościowych. Przepływomierze wzorcowe o niepewności pomiarowej 0,05% wartości mierzonej dla strumienia masy. Wzorcowanie wykonują wyszkoleni specjaliści.

Wzorcuj!

 • Uzyskaj stabilność i wiarygodność metrologiczną w zakresie bazy eksploatowanych urządzeń pomiarowych – dzięki wzorcowaniu w stacjonarnych laboratoriach wzorcujących KROHNE w kraju i za granicą lub przy użyciu mobilnej stacji wzorcującej dostępnej w całym kraju.

 • Zwiększ dostępność instalacji – dzięki obniżeniu prawdopodobieństwa zakłóceń metrologicznych.

 • Zagwarantuj powtarzalną jakość swojego produktu – dzięki utrzymaniu wysokich metrologicznych parametrów kluczowych urządzeń pomiarowych.

 • Wykorzystaj ponad 100 lat doświadczeń firmy KROHNE w zakresie pomiaru przepływu!

 • Wykorzystaj wiedzę i kompetencje zbudowane na bazie ponad 100 laboratoriów wzorcujących KROHNE (w większości akredytowanych wg ISO 17025) – w tym największych i najdokładniejszych na świecie, umożliwiających wzorcowanie przepływomierzy o bardzo dużych średnicach!

Mobilna stacja wzorcująca!

 • Wzorcowanie urządzeń w miejscu ich eksploatacji.

 • Minimalny okres przestoju produkcji.

 • Minimalna komplikacja – posiadamy niezbędne przyłącza, węże i zbiornik z pompami; potrzebny jest tylko dostęp do wody i energii elektrycznej.

 • Krótszy zwrot z inwestycji w porównaniu z wzorcowaniem w laboratoriach stacjonarnych.

 • Wzorcowanie przepływomierzy różnych producentów.

 • Wzorcowanie przepływomierzy masowych i objętościowych.

 • Urządzenia wzorcowe – przepływomierze masowe Coriolisa o niepewności pomiarowej 0,05% wartości mierzonej dla strumienia masy, okresowo wzorcowane w laboratorium akredytowanym wg ISO 17025 z zachowaniem pełnej spójności metrologicznej.

Skorzystaj!

 • Z wzorcowania przepływomierzy w stacjonarnym laboratorium wzorcującym KROHNE po ich naprawie lub serwisowym przeglądzie.

 • Z możliwości zakupu przepływomierzy z gwarancją ich planowanego okresowego lub szybkiego incydentalnego wzorcowania.

 • Z możliwości przeprowadzenia weryfikacji mieszczenia się charakterystyk pomiarowych urządzeń w zakresie określonych przez użytkownika maksymalnych dopuszczalnych błędów pomiarowych – wraz z ich adjustacją.

 • Z możliwości wzorcowania urządzeń w miejscu ich eksploatacji.

Email
Kontakt