Przesłanie urządzeń do serwisu

Jeżeli urządzenie jest zainstalowane i użytkowane zgodnie z niniejszą instrukcją obsługi, rzadko występują problemy. W przypadku konieczności oddania urządzenia do kontroli lub naprawy, należy zwrócić szczególną uwagę na poniższe punkty. Ze względu na ustawowe przepisy dotyczące ochrony środowiska oraz zdrowia i bezpieczeństwa naszego personelu, KROHNE może obsługiwać, testować i naprawiać tylko te urządzenia, które miały kontakt z produktami nie stanowiącymi zagrożenia dla personelu i środowiska. Oznacza to, że KROHNE może serwisować Państwa urządzenie tylko wtedy, gdy zostanie do niego dołączony certyfikat zgodny z wzorem przedstawionym poniżej, potwierdzający, że urządzenie jest bezpieczne w obsłudze. Jeżeli urządzenie było użytkowane razem z produktami toksycznymi, żrącymi, łatwopalnymi lub zagrażającymi wodzie, uprzejmie prosimy:

sprawdzenie i zapewnienie, w razie potrzeby poprzez płukanie lub neutralizację, że wszystkie wnęki są wolne od takich niebezpiecznych substancji,

dołączenie do przyrządu pomiarowego certyfikatu potwierdzającego, że jest on bezpieczny w użytkowaniu i określającego zastosowany produkt.

KROHNE żałuje, że nie może serwisować przyrządu pomiarowego, jeśli nie dołączono do niego takiego certyfikatu. Proszę pobrać formularz znajdujący się po prawej stronie.

Proszę użyć tego formularza, aby przesłać przyrząd do KROHNE. Formularz można pobrać w formacie PDF, wydrukować, wypełnić i włożyć do przyrządu pomiarowego.

Formularz do pobrania

Aby przesłać urządzenie, należy skontaktować się z lokalną firmą KROHNE lub przedstawicielem KROHNE.

Email
Kontakt